Politické systémy v jihovýchodní Asii II. - AEIN100037
Anglický název: Political Systems in Southeast Asia II.
Zajišťuje: Ústav jižní a centrální Asie (21-UJCA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Sociální vědy
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Malaysia QuasiDemocracy Jiri Holik amocz-rp-2011-05.pdf četba na 6.3. - vypracujte výtah z článku na 1 až 1,5 stránky PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
stáhnout shorthistoryofmalaysia.pdf PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
stáhnout 02_Malajsie_přehled.ppt PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
stáhnout 06_Singapur.ppt PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
stáhnout 08_Filipiny _ oligarchicka demokracie.ppt PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
stáhnout 09_Filipíny ve 20.století.ppt PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (18.02.2016)
Účelem tohoto kurzu je v návaznosti na předchozí cyklus přednášek v ZS seznámit posluchače s politickými
systémy v pevninské jihovýchodní Asii (Barma, Thajsko, Laos, Kambodža, Vietnam), tak aby pochopili místní
politická a kulturní specifika a získali větší obecnější rozhled v rámci regionu za hranicemi samotné Indonésie, byli
schopni komparace se studovanou zemí a v neposlední řadě aby byli schopni Indonésii vnímat jakožto součást
celého regionu.
Součástí kurzu bude i seznámení posluchačů se současnou politickou situací, přičemž studenti budou vedeni k
průběžnému a pravidelnému sledování událostí v oblasti. Vedle samotného rozboru jednotlivých politických
zřízení (konstituční monarchie v Thajsku a Kambodži; vláda jedné strany ve Vietnamu a Laosu, demokratizující se
vláda bývalé vojenské junty v Barmě apod.) bude věnována pozornost stupni demokracie a transformačním
proudům v zemích, kterých se to týká.
Nástin tematických okruhů – subregion pevninské jihovýchodní Asie:
1) Stručná definice subregionu a vymezení dalších historicko-geografických konceptů: Zadní Indie, Indočína apod.
plus nástin politických dějin pevninské JV Asie
2) Barma, nebo Myanma? – shora (na)řízená transformace z vojenské junty na civilní „demokracii“
3) Thajsko – buddhistická monarchie zmítaná krizemi a puči
4) Politický systém Kambodže – obnovená post-totalitní monarchie na cestě k osobní diktatuře Hun Sena?
5) Politický systém Laosu – vláda jedné strany a otevírání laoské ekonomiky
6) Politický systém Vietnamu – vláda jedné strany – státní kapitalismus v komunistickém hávu
7) Aktuální nadnárodní a nadregionální bezpečnostní a mezinárodní problémy a výzvy
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (18.02.2016)

Aktivní účast na hodinách a prezentace referátu na zadané téma.

Literatura
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (18.02.2016)

Callahan, Mary P.: Making Enemies: War and State Building in Burma. Ithaca: Cornell University Press, 2003, s. 1-20, 204-228 Owen, Norman (ed.). The Emergence of Modern Southeast Asia. A New History. Singapore University Press, Singapore¨ Pholsena, Vattana: Laos: from Buffer State to Crossroads? University of Washington Press, 2007 SarDeSai, D. R.: Southeast Asia: Past and Present. Westview Press, Boulder 2010 Šanc, D., Ženíšek, M.: Pacifická Asie z politologické perspektivy. Aleš Čeněk, Plzeň 2009 Ufen, Adreas: Political Party and Party System Institutionalisation in Southeast Asia: A Comparison of Indonesia, the Philippines, and Thailand, GIGA Working Paper, Hamburg 2007 Ufen, A., Tomsa, D.: Party Politics in Southeast Asia. Routledge, New York 2013 Weatherbee, Donald: International Relations in Southeast Asia: the Struggle for Autonomy. Rowman and Littlefield Publishers, 2005 Winichakul, Thongchai: Siam Mapped. A History of the Geo-body of a Nation. University of Hawaii Press, Honolulu 1994