PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Indonéské reálie a společnost I. - AEIN100032
Anglický název: Indonesian Human and Physical landscape I.
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (15.02.2016)
Cílem kurzu je poskytnout komplexní úvod do studia indonéské společnosti za současného zdůraznění
antropologického způsobu nahlížení popisovaných historických, společenských a kulturních jevů. Vedle poskytnutí
klasického základního přehledu o současných indonéských reáliích v jejich historických souvislostech je cílem
kurzu ukázat, že moderní indonéská společnost otevírá v analytickém pozorovateli celou řadu vzrušujících otázek,
k jejichž zodpovídání je antropologická perspektiva inspirativním úhlem pohledu a etnografie účinným
metodologickým nástrojem.
Rozvržení přednášek:
1. Geografická perspektiva: Geografické a klimatické podmínky a jejich vliv na osídlování indonéského souostroví
a
rozvoj pro něj charakteristické kulturní rozmanitosti
2. Demografická perspektiva: etnické složení, struktura osídlení
3. Demografická perspektiva: populační vývoj, urbanizace, migrace
4. Lingvisticko-antropologická perspektiva: Indonésie jako součást austronéské jazykové a kulturní oblasti,
společné
rysy duchovní a materiální kultury Austronésie, jazyková situace v Indonésii
5. Historická perspektiva: Přehled klíčových momentů dějinného vývoje souostroví: počátky osídlení, indianizace
islamizace
6. Historická perspektiva: Přehled klíčových momentů dějinného vývoje souostroví II.: příchod Evropanů a
holandská
kolonizace
7. Historická perspektiva: Přehled klíčových momentů dějinného vývoje souostroví III: indonéské nacionalistické
hnutí, nezávislá Indonésie v době Starého a Nového pořádku
8. Autochtonní systémy myšlení a náboženství (adat)
9. Autochtonní systémy myšlení a náboženství (animismus a z něj vycházející představy a způsoby chování,
konceptualizace smrti a vztahů mezi živými a mrtvými)
10. Světová náboženství v Indonésii a jejich synkretický charakter (hinduismus, buddhismus)
11. Světová náboženství v Indonésii a jejich synkretický charakter (křesťanství, islám)
12. Obřadní život, svátky a slavnosti (příklady z různých částí souostroví)
13. Závěrečné shrnutí
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (15.02.2016)

Aktivní účast v předmětu, četba zadaných textů a jejich obsahová analýza na semináři.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (15.02.2016)

Forshee, Jill. 2006. Culture and Customs of Indonesia. Westport, CT: Greewood Press. Peacock, James L. 1973. Indonesia: An Anthropological Perspective. Pacific Palisades,California: Goodyear Publishing Chamber-Loir, Henri and Anthony Reid (eds.), The Potent Dead: Ancestors, Saints and Heroes in Contemporary Indonesia. Honolulu. University of Hawai Press 2002. Fox, James, J. ed., Inside Austronesian Houses. Perspectives on Domestic Designs for Living. Canberra: ANUE Press 1993. Holt, Claire. Art in Indonesia. Continuities and Change. Ithaca, NY: Cornell University Press 1967.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK