Moderní indonéské dějiny - AEIN100031
Anglický název: Modern Indonesian History
Zajišťuje: Ústav jižní a centrální Asie (21-UJCA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Historické vědy
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout A_history_of_Islam_in_the_Malay-Indonesian Archipelago.pdf PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (15.02.2016)
Kurz bude navazovat na předmět Rané a klasické indonéské dějiny. Účelem předmětu je poskytnout
posluchačům souhrnnou znalost historických souvislostí, které vedly ke vzniku Nizozemské východní Indie a
moderní Indonésie.
Cyklus přednášek se bude věnovat následujícím okruhům:
1) Příchod islámu do souostroví; vznik prvních sultanátů v Acehu a na Jávě (Demak, Jepara, Mataram II); zrod
nové malajské / indonéské muslimské identity
2) Příchod Evropanů do oblasti a postupné budování jejich vlivových sfér
3) Další fáze islamizace (Sulawesi); boj o hegemonii v Malacké úžině, trojúhelníková válka a vliv Bugisů v
souostroví
3) Neo-klasická javánská království, tripartita Jávy
4) Důsledky napoleonských válek v souostroví, britské interregnum
5) Jávská válka a vznik koloniálního státu
6) Kulturní systém (1830- 1870) a Nová agrární politika po r. 1870
7) Období Etické politiky (1901-1942)
8) Zrod indonéského nacionalismu
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (15.02.2016)

Průběžné příprava (četba) zadaných materiálů na semináře.

Literatura
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (15.02.2016)

Základní studijní literatura: Dubovská, Z., Petrů., T., Zbořil, Z., Dějiny Indonésie, NLN, Praha 2005. Osborne, M.: Southeast Asia. An Introductory History, Allen and Unwin 2005. Ricklefs, M. C.: A History of Modern Indonesia since c. 1300, Macmillan, Basingstoke 1993. Taylor, J. G.: Indonesia, Yale University Press, New Haven and London, 2003. Vickers, A.: A History of Modern Indonesia. Cambridge University Press, Cambridge 2005 Doplňující literatura: Haasse, H. S.: Páni čajových plantáží. Brána, Praha 2003. Schendel, van A.: John Company. Periplus, 1999. Anderson, B.: Imagined Communities. Verso, Londýn a New York 1991.