Rané a klasické indonéské dějiny - AEIN100030
Anglický název: Early and Classical Indonesian History
Zajišťuje: Ústav jižní a centrální Asie (21-UJCA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Historické vědy
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout A_history_of_Islam_in_the_Malay-Indonesi.pdf shrnutí teorií o šíření islámu v souostroví o počátku od dnes a rozporu mezi ortodoxií a akulturací PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
stáhnout Indianisation of Southeast Asia Revisited.pdf PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
stáhnout Petrů majapahit (kopie).pdf PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (15.02.2016)
Cílem předmětu Rané a klasické indonéské dějiny je seznámit studenty s vývojem oblasti od prehistorie do doby
příchodu islámu. Období evropských vlivů a postkoloniální doba tak zůstávají mimo hranice obsahového záběru
tohoto předmětu. Studenti se postupně seznámí s politickým, společenským a kulturním vývojem indo-malajské
oblasti v klasickém období a získají dobrý základ pro pochopení všech pozdějších historických procesů, které
probíhaly v oblasti indonéského regionu. Znalost předislámských společností a jejich kulturní úrovně umožní
studentům také lépe pochopit dynamiku dnešní moderní Indonésie, ve které právě dědictví klasické civilizace
výrazně ovlivňuje současné myšlení a politiku.
Hlavní tematické okruhy:
1. Prehistorie indo-malajské oblasti, teorie austronéského osídlení
2. Vznik prvních států, kulturní vlivy Indie – počátky procesu „indianizace“
3. Námořní říše Šrívidžaja, sumatránský buddhismus
4. Javánská říše Mataram, vývoj na Jávě a Bali v klasickém období
5. Říše Kediri a javánská námořní expanze, první státy v oblasi východní Indonésie
6. Rozkvět státu Singhasari, náboženský synkretismus
7. Vznik a rozkvět pan-indonéské říše Majapahit
8. Historik Berg a jiná interpretace starších indonéských dějin
9. Kultura pozdního Majapahitu
10. Počátek islamizace indonéského regionu, konec klasického období
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (15.02.2016)

Aktivní účast studentů na přednáškách a seminářích. Dalším požadavkem je zpracování seminární práce na zvolené téma.

Literatura
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (15.02.2016)

Coedes, G.: The Indianized States of Southeast Asia. Honolulu 1968 Dubovská, Z., Petrů, T., Zbořil, Z.: Dějiny Indonésie. Praha 2005 Hall, D. G. E.: A History of Southeast Asia. London 1994 Hellwig, T., E. Tagliacozzo: The Indonesia Reader: History, Culture, Politics. London 2009 Munoz, P. M.: Early Kingdoms of the Indonesian Archipelago and the Malay Peninsula. Editions Didier Millet, Singapur 2006 Ricklefs, M. C.: A History of Modern Indonesia Since 1200. Fourth Edition. London. 2008 Taylor, J. G.: Indonesia, Peoples and Histories. New York 2003 Walter, O. W., Early Indonesian Commerce: A Study of the Origins of Sriwijaya. Ithaca 1967 Doporučená literatura: Bellwood, P., 1985, Prehistory of the Indo-Malaysian Archipelago. London. Boomgaard, P., M. R. Stoll, 2006, Southeast Asia: An Environmental History. Singapore. Boomgaard, P., 2007, A World of Water: Rain, Rivers and Seas in Southeast Asian Histories. Leiden. Creese, H., 2004, Women of the Kakawin World: Marriage and Sexuality in the Indic Courts of Java and Bali. Sydney. Fontein, J., 1990, The Sculpture of Indonesia. Washington. Pigeaud, T. G., 1960-1963, Java in the 14th Century: A Study of Cultural History. 5 volumes. The Hague. Pringle, R., 2003, A Short History of Bali: Indonesia´s Hindu Realm. Melbourne. Ricklefs, M. C., 2006, Mystic Synthesis in Java: A History of Islamization from the Fourteenth to the Early Nineteenth Centuries. 2006. London. Satyawati Suleiman, 1974, Concise Ancient History of Indonesia. Jakarta.