Modern political history of Indonesia, Malaysia and the Philippines - AEIN100018
Anglický název: Modern political history of Indonesia, Malaysia and the Philippines
Zajišťuje: Ústav jižní a centrální Asie (21-UJCA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
Třída: Exchange - 08.3 History
Exchange - 14.1 Political Sciences
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D. (16.09.2015)
This course attempts to first introduce students to basic geographic and human landscape of Southeast Asia in a broader context. The main aim, however, will be to delve into the political history, with some cultural excursions, of this region, specifically focusing on the individual countries of Indonesia, Malaysia and the Philippines.
We shall pay attention to state-making processes of the pre-colonial period, the colonial era and, of course, the emancipation processes and post-colonial period.
This course will require some shorter home readings. The course is open to students of all humanities and social science programs. There will be an oral exam at the end of the semester.