Moderní politický vývoj v Indonésii - AEIN100011
Anglický název: Modern political development in Indonesia
Zajišťuje: Ústav jižní a centrální Asie (21-UJCA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (13.05.2013)
Předmět vychází ze znalostí z předmětů Úvod do studia jihovýchodní Asie a Moderní indonéské dějiny a zaměřuje
se především na období posledních 60 let 20. století a vstupu do nového milénia. Cyklus mapuje události od
rozpadu nizozemského koloniálního impéria, vyvolaného japonskou invazí, a vysvětlí její vliv na politizaci a
radikalizaci indonéské společnosti během japonské okupace za druhé světové války. Tyto nové vzorce pak v
zásadní míře ovlivnily poválečný vývoj Indonésie, kde velkou roli hrála právě různá mládežnická politická,
kvazipolitická a paramilitární hnutí a samozřejmě samotná armáda. Frekventanti se seznámí s rozdílnou domácí i
zahraniční politikou prezidentů Sukarna a Suharta, které (byť s téměř opačnou polaritou) silně odrážely atmosféru
studené války. Výklad seznámí posluchače s hlavními hrozbami a výzvami, kterým musela mladá republika čelit –
separatistická povstání na Sumatře, Sulawesi, islamistický Darul Islam, acežský konflikt. Současně pojedná o
expanzivní politice – Indonésko-malajsijská konfrontace, anexe Papuy a Východního Timoru. Velká pozornost
bude věnována režimu gen. Suharta i jeho pádu v r. 1998 a zahájení období demokratických reforem, které
provázely četné komunální, etnické a separatistické konflikty.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (13.05.2013)

Dubovská, Z,. Petrů., T., Zbořil, Z., Dějiny Indonésie, NLN, Praha 2005

Taylor, J. G., Indonesia, Yale University Press, New Haven and London, 2003

Ricklefs, M. C. A History of Modern Indonesia since c. 1300

Klíma, J., Východní Timor, Libri, Praha 2003

Friend, T., Indonesian Destinies, Belknap, Harvard 2003

Osborne, M., Southeast Asia, An Illustrated Introductory History, George Allen and Unwin, Sydney 1984

Schwarz, A., Paris, J., The Politics of Post-Suharto Indonesia, Council on Foreign Relations, New York 1999

Reid, A. (ed.), Verandah of Violence. The Backround to the Aceh Problem, Singapore University Press, Singapore 2006

Abdulgani-Knapp, R., Soeharto. The Life and Legacy of Indonesia´s Second President, Marshall Cavendish Editions, Singapore 2007

Anderson, B.R.O´G. Language and Power. Exploring Political Cultures in Indonesia, Cornell University Press, Ithaca and London 1990