PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Indonésie a mezinárodní vztahy v jihovýhodní Asii - AEIN100010
Anglický název: Indonesia and international relations in the Southeast Asia
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (02.05.2013)
Přednáška se zabývá vývojem mezinárodních vztahů v jihovýchodní Asii od roku 1945 s důrazem na významnou roli, kterou v rámci tohoto regionu hraje tamní největší a nejlidnatější stát - Indonésie. Přednášky se nejprve věnují historickému procesu kolonizace a dekolonizace a jejich vlivu na současné politické, ekonomické a vojensko-bezpečnostní vztahy mezi regionálními zeměmi. V této souvislosti se předmět také zabývá specifickým vývojem regionalismu v jihovýchodní Asii v podobě regionálního sdružení ASEAN a to od jeho vzniku v roce 1967 až po jeho současné snahy vypořádat se s rychle se měnícími podmínkami ve světě především po skončení studené války a po teroristických útocích z 11. září 2001.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (02.05.2013)

Acharya, Amitav. The Quest for Identity: International Relations of Southeast Asia. Oxford: Oxford University Press, 2000.

Anwar, Dewi Fortuna. Indonesia At Large. Collected Writings on ASEAN, Foreign Policy, Security and Democratization. Jakarta: The Habibie Center, 2005.

Ayoob, Mohammed and Chai-Anan Samudavanija, eds. Leadership Perceptions and National Security: The Southeast Asian Experience. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1989.

Leifer, Michael. Dictionary of the Modern Politics of Southeast Asia. London: Routledge, 1995.

McMahon, Robert J. The Limits of Empire: the United States and Southeast Asia Since World War II. New York: Columbia University Press, 1999.

Acharya, Amitav and Richard Stubbs. "Theorizing Southeast Asian Relations: an Introduction". The Pacific Review. Vol. 19, No. 2 (June 2006).

Dzung, Dang Vu. "A New Balance of Power in Asia-Pacific: Implications for ASEAN’s Posture". Research Paper. Weatherhead Center for International Affairs, Harvard University, May 2000.

Goh, Evelyn, ed. "Betwixt and Between: Southeast Asian Strategic Relations with the U.S. and China". IDSS Monograph No.7, Institute of Defence and Strategic Studies, Singapore, 2005.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (02.05.2013)

Tento předmět lze shrnout do následujících šesti tematických okruhů:

(1) Post-koloniální dědictví a budování moderní jihovýchodní Asie

(2) (Zahraničně-) politické elity v jihovýchodní Asii

(3) Regionalismus v jihovýchodní Asii a "The ASEAN Way"

(4) Indonésie a ASEAN: Primus Inter Pares?

(5) Jihovýchodní Asie: mezi Spojenými státy a Čínou

(6) Vztahy jihovýchodní Asie s EU, Japonskem a Indií

(7) Vybraná aktuální témata: budování demokracie a boj proti terorismu v jihovýchodní Asii

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK