PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia dějin a kultury islámských zemí - ADZ200002
Anglický název: Introduction to the Study of history and culture of islamic countries
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (15)
letní:neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
zápis do rozvrhu 2.semestru, je-li splněn 1.sem.
Garant: prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Josef Ženka, Ph.D. (26.09.2012)

Každý obor pracuje s určitým nástroji, používá určité metody a vychází z určitých premis. V tomto předmětu se seznámíte jak se stručným vývojem islamologických studií, jejich postavením v současných humanitních vědách a hlavními proudy v tomto oboru. Naučíte se a procvíčíte si způsoby práce historika-islamologa. Po absolvování předmětu budete schopni vyhledat informace, vymezit předmět svého výzkumu, budete umět využít jednotlivé instituce - archivy, rukopisné knihovny. Tyto základy vědecké práce, postupy výzků a prezentace výsledků se vám budou hodit ve všech dalších předmětech i v profesním životě.
Metody výuky
Poslední úprava: BVAGOMBA (06.10.2016)

Přednášky a proseminář zaměřený na techniku (heuristika, kritika, interpretace, syntéza), metody a metodologii historikov ypráce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK