PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář II. - ADV500006
Anglický název: Master Thesis Seminar II
Zajišťuje: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. (17.02.2024)
Druhá část diplomového semináře založená na individuálních konzultacích se školitelem by měla spět k završení
a odevzdání diplomové práce. Prezentace relevantní části první verze textu proběhne v letním semstru 11.3. 2024.
Prezentovanou část textu odevzdává student školiteli do 6. 3. 2023.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK