Metody současné teatrologie II. - ADV500003
Anglický název: Methods of Contemporary Theatre Studies II
Zajišťuje: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. (24.04.2019)
Povinný kurz určený studentů 1. ročníku navazujícího magisterského studia. V letní části kurzu, jehož tématem je
vnímání (divadla a divadelnosti) v kultuře, se zabýváme texty a přístupy, které přesahují úzce vymezený záběr
divadelní vědy na průzkum uměleckého díla. Věnujeme se textům, které se zabývají otázkami kultury, kulturní
antropologie, interpretace uměleckého díla jako součásti širších, intertextuálních vztahů a následnými průniky k
metodologii historického výzkumu. Seznam textů a texty samotné jsou v moodlu kurzu.