PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Pompa a triumf - ADV300197
Anglický název: Pomp and Triumph
Zajišťuje: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Jan Bažant, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KDVKRAKO (14.02.2007)
Jednosemestrálního přednáškový kurz pojatý jako úvod do problematiky renesančních dvorských slavností. V šestnáctém století byl evropský dvorský ceremoniál z politických důvodů rozveden do podoby velkolepé podívané inspirované triumfálními rituály a divadelními představeními antického Říma. Obnova ztracené antiky však vyústila také ve zcela nové divadelní formy a žánry, kterými byly položeny základy barokní divadelní kultury. V kurzu budou postupně probrány habsburské slavnosti, "magnificences" na dvoře Valois, "intermezzi" na dvoře Medici a stuartovské slavnosti masek počátku 17. století. V přednáškách bude položen důraz na dva aspekty renesančních dvorských slavností: jejich historické kořeny a ohromný vliv, který měly na pozdější evropskou kulturu. Součástí kurzu budou proto jak rozbory antického římského triumfu, tak například politických slavností v totalitních režimech 20. století.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK