Psaní ročníkové práce - ADV100008
Anglický název: Wrting an Annual Thesis
Zajišťuje: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
Prerekvizity : ADV100004
Je prerekvizitou pro: ADV100010
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. (23.09.2022)
Kurz pro 2. ročník studentů bakalářského studijního programu, na němž si se zvoleným školitelem definují téma
ročníkové práce. Po konzultaci a formulaci záměru bude následovat prezentace v rámci předmětu Metodologický
seminář.