Seminář interpretace - ADV0000124
Anglický název: Seminar of Interpretation
Zajišťuje: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (12)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. (21.09.2023)
Seminář je určen studentům navazujícího magisterského programu divadelní vědy. Jedná se o tematicky otevřený
seminář zacílený na vybraná témata a problematiku jejich výkladu. ZS 2023 se zaměří na otázky subjektu, autorství,
žánru nebo mimeze, jejího vnímání a interpretace. Přesný harmonogram a materiály budou uvedeny v moodlu.