PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Hradní architektura v českých zemích - ADUV00135
Anglický název: Architecture of the castles in Bohemia
Zajišťuje: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Vladislav Razím
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK