Seminář umění středověku: Mgr od 2019 - ADU500520 (Mgr od 2019)
Anglický název: Seminar of Medieval Art: Mgr from 2019
Zajišťuje: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ADU100472
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
PhDr. Jan Klípa, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. (14.09.2020)
Seminář středověkého umění I 2020/2021
Umění doby husitské, utrakvisté a katolíci, umění za vlády Ladislava Pohrobka a Jiřího z Poděbrad.
Náplň středověkého semináře navazuje na a pokračuje v tématech z minulého roku. Pozornost bude zacílena na názory husitských reformátorů na umění a jejich odpůrců (diferenciace, problém teorie a praxe) a na problematiku umění husitské doby (malba desková, knižní a nástěnná, plastika). Dotkneme se také problematiky liturgie u utrakvistů a funkci děl v sakrálních prostorách té doby. Diskutována bude úloha objednavatelů. Součástí semináře budou návštěvy chrámů (např. Týn), stálých expozic (NGP, MHMP) a aktuálních výstav (Madona Plzeňská).

1. Názory husitských reformátorů na výtvarné umění (Matěj z Janova, Mistr Jan Hus, Mikuláš z Drážďan, Jan Rokycana)
2. Husitské obrazové polemiky a utrakvistická ikonografie
3. Devoční kopie Madony Svatovítské a Madony Roudnické jako fenomén, otázka malovaných rámů
4. Mistr Rajhradského oltáře, otázky původu, datace
5. Mistr Týnské kalvárie, otázky původu, datace
6. Sochařství 2. čtvrtiny a kolem poloviny 15. století v Čechách
7. Znojemský oltář
8. Zrod grafiky a její vliv na umění v letech 1400-1450
9. Král Ladislav Pohrobek jako objednavatel uměleckých děl (tzv. Český oltář v Cáchách), iluminované rukopisy.
10. Malířství knižní a deskové za vlády Jiřího z Poděbrad
11. Týnský chrám v 15. stol.