PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Seminář umění středověku: Desková a nástěnná malba za vlády Jiřího z Poděbrad a Jagellonců - ADU500512 (Mgr od 2019)
Anglický název: Seminar of Medieval Art: Plate and Wall Painting during the Reign of Jiří z Poděbrad and Jagiellons
Zajišťuje: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ADU100425
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
PhDr. Jan Klípa, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. (17.09.2019)
Seminář umění středověku
Umění doby husitské, utrakvisté a katolíci, umění za vlády Ladislava Pohrobka a Jiřího z Poděbrad.
Téma středověké semináře navazuje na témata z minulého roku, který byl věnován osobnosti Václava IV. a krásnému stylu. Pozornost bude zacílena na názory husitských reformátorů na umění a jejich odpůrců (diferenciace, problém teorie a praxe) a na problematiku umění husitské doby (malba desková, knižní a nástěnná, plastika). Dotkneme se také problematiky liturgie u utrakvistů a funkci děl v sakrálních prostorách té doby. Diskutována bude úloha objednavatelů. Součástí semínáře budou návštěvy chrámů (např. Týn) a aktuálních výstav ( Václav IV, na Pražském hradě a v Karolinu, výstava gotického umění ve východních Čechách atd.).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK