PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Umění středověku - ADU500504 (Mgr od 2019/2020)
Anglický název: Medieval Art
Zajišťuje: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
PhDr. Jan Klípa, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK