PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Antické umění I - ADU100612
Anglický název: Art of Antiquity I
Zajišťuje: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Jan Bažant, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Jan Bažant, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK