Seminář umění středověku II: (Bc 2016-2021) - ADU100562 (Bc od 2016 do 2021)
Anglický název: Seminar of Medieval Art II: (Bc 2016-2021)
Zajišťuje: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
PhDr. Jan Klípa, Ph.D.
Prerekvizity : ADU100202
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. (09.09.2022)
Seminář umění středověku
Spiritualita a umění v řádu benediktýnů, prémonstrátů a rytířských řádů (johanité, němečtí rytíři, křížovníci s červenou hvězdou) ve středověku.
Seminář bude po oba dva semestry věnován problematice vztahu řádové spirituality benediktýnů, prémonstrátů a rytířských řádů v historických zemích koruny české a umění (architektura, desková, knižní a nástěnná malba, umělecké řemeslo) ve středověku.
Možná témata:
1.Vznik řádu prémonstrátů a jejich vztah k umění; Kláštery premonstrátů a premonstrátek (monograficky): Strahovský klášter, Doksany, Milevsko, Teplá, Litomyšl, Louka u Znojma, Dolní Kounice, Nová říše; Středověké rukopisy v knihovnách prémonstrátů, atd.
2.Vznik řádu benediktínů a jejich vztah k umění; Kláštery benediktýnů a benediktýnek (monograficky): Břevnov, klášter sv. Jiří, Broumov, benediktýnské kláštery zničené za husitských válek (Opatovice, Postoloprty atd.), nástěnné malby v kostele sv. Jakuba ve Slavětíně a klášter v Postoloprtech, atd.
3.Vznik řádu Johanitů, německých rytířů a křížovníků s červenou hvězdou a jejich vztah k umění; Johanité -kostel Panny Marie pod řetězem v Praze, komenda johanitů ve Strakonicích a v Českém Dubu; komenda řádu německých rytířů v Chomutově a činnost řádu v Pomoří; křížovníci s červenou hvězdou a jejich umělecký mecenát ve středověku, atd.