Seminář umění mezi gotikou a renesancí I: Sochařství, malířství a architektura 13.–16. století a jejich kontexty (Bc 2016-2021) - ADU100530 ((Bc od 2016 do 2021))
Anglický název: Seminar of gothic and renaissance Art I: Sculpture, painting and architecture 13. – 16. century and their contexts (Bc 2016-2021)
Zajišťuje: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
Ing. Petr Macek, Ph.D.
PhDr. Jan Klípa, Ph.D.
Prerekvizity : ADU100202
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Seminář Umění středověku II. - Od gotiky k renesanci
doc. PhDr. Michaela Ottová – PhDr. Petr Macek – PhDr. Jan Klípa,
Sochařství, malířství a architektura 13.–16. století a jejich kontexty
Seminář bude věnován aktuálním otázkám studia všech uměleckých druhů v kontextech jejich umístění (sakrální a profánní prostor), funkce (oltářní nástavec, kultické dílo, dekorace apod.) a objednavatelských strategií. Pozornost bude věnována zejména problematice 15. století, včetně krásného slohu (návaznost na loňský rok) a kulturně historickému kontextu vybraných artefaktů z 15. a 16. století s důrazem na konfesní hlediska.
Aktivity semináře:
- společné seminární téma. Pokus o společnou práci, společné přemýšlení a diskuzi. (navazujeme tam, kde jsme skončili... tedy na začátku - Kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta ze všech stran
- komentované exkurze po současných výstavách středověkého a raně novověkého umění (Západočeská galerie v Plzni - Nad slunce krásnější, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - JAKO HOST)
- cvičení z formální analýzy a datování uměleckých děl – tzv. execierung
- reading group - společné čtení a recenze klíčových článků, knih a výstavních katalogů - letos se budeme věnovat zejména publikaci: Imago Imagines a možná i dalším....
- studentské prezentace referátů věnovaných buď monografickému studiu konkrétních uměleckých děl nebo jiným speciálním otázkám po kontextu uměleckých děl ve středověku (architektonický, ikonograficko-ikonologický, objednavatelský, funkční, technologický, liturgický, kultovní, kulturněhistorický kontext apod.) - pokračování z loňského roku...

Návrhy témat referátů - monografické studie uměleckých děl (bude doplněno za zač. roku)
Socha Sv. Václava – Petr Parléř, tzv. Mistr Osvald a katedrála jako kolébka krásného slohu (?)
Madona z minoritského kláštera v Českém Krumlově a nedochovaná socha Assumpty na půlměsíci v katedrále sv. Víta v Praze
Relikviářové busty z Arcibiskupského paláce a umění v Praze ve 2. desetiletí 15. stol.
Roudnická madona a její typologické varianty
Krásný sloh v architektuře?
Architektura po husitských válkách (přelom, či návaznost)
Prašná brána
Ústí nad Labem, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Louny, kostel sv. Mikuláše (otázka autorství)
Most, děkanský kostel
Blatná, hrad/zámek
Jihočeská pozdní gotika (přehled a charakteristika regionu)
Mistr IP
Majster Pavol z Levoče
Poslední úprava: Adamcová Kateřina, Mgr., Ph.D. (16.06.2021)