PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Seminář umění středověku I: Umění a řád řeholních kanovníků sv. Augustina a augustiniánů eremitů (Bc 2016-2021) - ADU100520 (Bc od 2016 do 2021)
Anglický název: Seminar of Medieval Art I: Art and order of religious Canons of St.Augustine and Augustinian Eremites (Bc 2016-2021)
Zajišťuje: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
PhDr. Jan Klípa, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c.
Vyučující: PhDr. Jan Klípa, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c.
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Prerekvizity : ADU100202
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. (16.09.2021)
Seminář středověkého umění, ak. rok 2021/2022

Církevní řády a umění ve středověku

Seminář bude věnován problematice architektury a výtvarného umění v prostředí církevních řádů. Pozornost bude především soustředěna na vliv řádové spirituality cisterciáků (cisterciaček), minoritů (klarisek) a augustiniánů kanovníků na výtvarné umění

Cisterciáci

a. Historie a spiritualita cisterciáckého řádu, vztah cisterciáků k umění

b. Klášterní architektura cisterciáků

c. Cisterciácké kláštery v Čechách ve středověku

Sedlec

Plasy

Nepomuk

Osek

Žďár nad Sázavou

Zbraslav

Zlatá Koruna

Vyšší Brod

Velehrad

Staré Brno

d. Píseň Písní a cisterciáci

e. Mistr Vyšebrodského oltáře

Minorité a františkáni

1. Historie a spiritualita minoritského řádu, vztah minoritů k umění

2. Architektura minoritských a františkánských klášterů

3. Kláštery minoritů a františkánů

Assisi – architektura-malba

Klášter minoritů a Klarisek v Praze na Františku

Klášter minoritů v Jindřichově Hradci

Klášter františkánů observantů v Kadani

Zvláštní téma: Spiritualita ženských klášterů a umění

Augustiniáni kanovníci

1. Historie a spiritualita augustiniánů kanovníků a jejich vztah k umění

2. Architektura augustiniánských kanonií

3. Kanonie augustiniánů kanovníků v Čechách

Roudnice nad Labem - architektura

– Knihovna

-nástěnné malby

-desková malba

Třeboň – architektura

- Sochařství

- Desková malbaZ

- Nástěnná malba

Rokycany -Kazule

Jaroměř

Moravský Šternberk

Kladsko

Lanškroun

Prostějov

Olomouc
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK