PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Brutalismus a postmodernismus - ADU100519
Anglický název: Brutalism and Postmodernism
Zajišťuje: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ADU500354
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. (15.09.2021)
Brutalismus a postmodernismus
Přednáška prof. Rostislava Šváchy
Přednáška seznámí studentky a studenty s dvěma nejdůležitějšími směry ve světové architektuře 40.-80. let 20. století. Upřesní, co oba pojmy označují, vysvětlí, jaké byly důvody vzniku a program obou těchto -ismů, objasní, v čem se od sebe markantně lišily a co je naopak spojovalo. Pozornost přednáška upře na architekty Alison a Petera Smithsonovy, Jamese Stirlinga, tým Candilis-Josic-Woods, Roberta Venturiho a Charlese Moorea. Studentky a studenti dostanou známku za referáty, jimiž bude přednáška prostoupena.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK