PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Umění po roce 1800. Umělecké cvičení z 19. století - ADU100518
Anglický název: Artistic exercise from the 19th Century
Zajišťuje: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ADU500353
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Pavla Machalíková, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. (15.09.2021)
Umění po 1800 / Uměleckohistorické cvičení k umění 19. století
ZS 2021/2022
Pavla Machalíková

Zhruba kolem roku 1800 bývá v uměleckohistorické literatuře situován šev mezi „starým“ a moderním uměním v širokém slova smyslu. S tímto obratem souvisí otázka, nakolik moderní umění navazovalo na starší tradici, jak s ní pracovalo a naopak jaké nové umělecké postupy se postupně prosadily i zda a jak lze sledovat jejich dosah v moderním umění v delším časovém horizontu. Nad těmito zlomy a kontinuitami se budeme společně zamýšlet a budeme je sledovat na příkladech z českého materiálu. Jednotlivá témata budou doplněna četbou recentní uměleckohistorické literatury.

Požadavky k atestaci: aktivní příprava a účast v hodinách; závěrečná krátká písemná práce (do 8 ns; bude upřesněno)
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. (15.09.2021)

Základní doporučená literatura: Hal Foster – Rosalind Krauss – Yve-Alain Bois – Benjamin H. D. Buchloh – David Joselit, Umění po roce 1900, Praha 2007. – Werner Hofmann, Das entzweite Jahrhundert. Kunst zwischen 1750–1830, München 1995. – Roman Prahl, Prag 1780–1830. Kunst und Kultur zwischen Epochen und Völkern, Praha 2000. – Alexander Nagel, Medieval Modern: Art out of Time, London 2012.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK