PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Santini versus Dientzenhofer - ADU100515
Anglický název: Santini versus Dientzenhofer
Zajišťuje: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ADU500350
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Petr Macek, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. (16.09.2021)
Santini versus Kryštof Dientzenhofer
Představení dvou velikánů vrcholného barokního umění první třetiny 18. století v pohledu nás i našich předchůdců.
Obecně: historismus a dynamická architektura. Podobnosti, rozdíly, vztahy k převládající dobové tvorbě.
Vliv umělců na jejich okolí, paralely k zahraniční architektuře. Odraz jejich tvorby v následujících stoletích (až po současnost).
Zkouška: esej (15. stran + přílohy) na téma vycházející z přednášek a diskusí.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK