PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Francouzská sbírka Národní galerie v Praze: Francouzské moderní umění českýma očima - ADU100513
Anglický název: French Collection of the National Gallery in Prague: French Modern Art through the Czech Eyes
Zajišťuje: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ADU500349
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. (15.09.2021)
„Francouzská sbírka" Národní galerie v Praze: Francouzské moderní umění českýma očima
ZS 2021
Kód: ADU500349
Přednášející: doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.
Místnost: Ústav dějin umění C415
Čas: Středa 10:50–12:30
Podmínky absolvování: Aktivní účast na přednáškové i seminární části, prezentace jednoho referátu v rámci seminární části, na závěr kurzu absolvování ústní zkoušky v rozsahu probrané látky
Anotace: Je francouzské moderní umění jen jedno? Nebo se jeho podoba mění podle místa, ze kterého se na ně díváme? A jak vypadá francouzská moderna z české perspektivy? Kurz „Francouzská sbírka“ Národní galerie v Praze: Francouzské moderní umění českýma očima, kombinující formu přednášky a semináře, se bude snažit nacházet odpovědi na tyto otázky. Soustředit se bude na obraz francouzského umění, který vytvářela na přelomu 19. a 20. století v českém prostředí výstavní politika Spolku výtvarných umělců Mánes, Skupiny výtvarných umělců, sběratelské aktivity jednotlivců jako byl Vincenc Kramář, ale zároveň také oficiální kulturní strategie určité části české politické reprezentace, usilující o vymezení českého živlu vůči německy mluvící většině Rakousko-Uherského soustátí. Těžištěm kurzu pak bude zkoumání různých aspektů sbírkotvorné aktivity mladého Československého státu, který v roce 1923 subvencoval zásadní nákup francouzského moderního umění, menší akvizice pak inicioval také v dalších letech. Kolekce, která se dnes nachází ve sbírkách Národní galerie v Praze, a bývá označována jako „francouzská sbírka“, umožňuje podívat se na francouzské moderní umění „českýma očima“. Kurz se tedy bude v metodologické rovně soustředit na identitární aspekty vnímání moderního umění v obou zemích, s důrazem na jejich transnacionální kulturní výměnu.
Literatura: Vojtěch Volavka, Průvodce po Moderní galerii, Praha 1933.

Olga Uhrová – Katarína Müllerová – Tomáš Vlček (eds.), Francouzské umění 19. a 20. století, Praha 2003.
Nikolaj Savický, Francouzské moderní umění a česká politika v letech 1900–1939, Praha 2011.
Eva Petrová, Picasso v Československu, Praha 1981.
Vít Vlnas (ed.), Moderní galerie tenkrát: 1902–1942, Praha 1992.
Vojtěch Lahoda - Olga Uhrová (eds.), Vincenc Kramář. Od starých mistrů k Picassovi, Praha 2000.

Články a kapitoly v monografiích:
Václav Nebeský, Jak jsem sbíral francouzskou výstavu, Tribuna V, 1923, č. 116, 20. 5., s. 3–4; č. 127, 3. 6., s. 2–3; č. 130, 7. 6., s. 2–3.
Václav Nebeský, K výstavě francouzského umění 19. a 20. věku v Praze, Volné směry XXII, 1923–1924, s. 167–170, 194–198.
Václav Nebeský, Výtvarné umění a statní rozpočet, Volné směry XXI, 1921–1922, s. 290–292.
Vincenc Kramář, Světovost v umění, Volné směry XXI, 1921–1922, 155–156.
Vincenc Kramář, Dnešní kulturní reakce a Moderní galerie (1927), in: Idem, O obrazech a galeriích, ed. Josef Krása, Praha 1983, s. 396–439.
Josef Čapek, Výstava francouzského umění v Praze (23. 5. 1923), in: Idem, Méně výstav a více umění, ed. Pavla Pečinková, Praha 1999, s. 39.
Josef Čapek, Prosíme ještě o nějaké obrazy! (1923), in: Idem, Méně výstav a více umění, ed. Pavla Pečinková, Praha 1999, s. 44.
Josef Čapek, Umění současné Francie v budově Mánesa (14. 3. 1931), in: Idem, Méně výstav a více umění, ed. Pavla Pečinková, Praha 1999, s. 133–135.
Josef Čapek, École de Paris (21. 5. 1931), in: Idem, Méně výstav a více umění, ed. Pavla Pečinková, Praha 1999, s. 138–140.
Karel Čapek, Francouzská škola (31. 5. 1931), in: Idem, Spisy. O umění a kultuře III, eds. Emanuel Macek – Miloš Pohorský, Praha 1986, s. 255–257.
Karel Čapek, Vyprav se, čtenáři, na cesty (6. 6. 1931), in: Idem, Spisy. O umění a kultuře III, eds. Emanuel Macek – Miloš Pohorský, Praha 1986, s. 257–258.
Stanislav Kostka Neumann, Paříž? – Moskva! (13. 7. 1923), in: Idem, Stati a projevy VI, ed. Milada Chlíbcová, Praha 1976, s. 183–184.
František Muzika (ed.), Anketa o Moderní galerii, Musaion, 1929–1930, březen 1929
Antonín Matějček, Úvod, in: Umění současné Francie, Praha 1931.

Kateřina Kuthanová, Moderní galerie v reflexi národních identit, in: Milena Bartlova – Jindřich Vybíral (eds.), Budování státu, Praha 2015, s. 327–333.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK