PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Selected Topics from the Czech Art History V - ADU100510
Anglický název: Selected Topics from the Czech Art History V
Zajišťuje: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ADU500346
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Lenka Šimková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. (19.09.2021)
Selected Topics from the Czech Art History V<br>
Vybraná témata českých dějin umění V<br>
Cyklus přednášek v angličtině pro zahraniční studenty, zimní semestr 2021/2022<br>
<br>
<br>
<br>
Název kurzu: Selected Topics from the Czech Art History V / Vybraná témata českých dějin umění V<br>
Čas konání kurzu: každé úterý od 15:50 do 17:25 (učebna č. 415)<br>
Garant kurzu: PhDr. Lenka Šimková <br>
Charakter kurzu: uměleckohistorické cvičení<br>
Způsob ukončení kurzu: zkouška písemnou formou <br>
Ohodnocení kredity: 4 kredity<br>
Podmínky úspěšného zakončení kurzu: úspěšné složení písemné zkoušky a alespoň 75% účast na kurzu. <br>
Studenti na začátku kurzu obdrží kompletní seznam přednášejících a jejich témat včetně krátké charakteristiky každé přednášky a doporučené literatury. Podle tohoto dokumentu si co nejdříve zvolí přednášejícího, u nějž budou chtít zkoušku složit, kontaktují jej a domluví se s ním na konkrétních podmínkách. Písemná práce musí být v rozsahu 6 – 10 normostran včetně poznámkového aparátu a literatury. Zvolenému přednášejícímu pak práci na konci kurzu odevzdají, ten ji ohodnotí a domluví se se studentem na krátkém osobním pohovoru nad prací. <br>
Charakteristika kurzu: The course is specifically designed for foreign students coming to Prague to learn more about Czech art and its historical, political and social context. However, the aim of the course is not simply to summarize the most important facts, artists and artworks but rather to introduce the students to a selection of interesting moments in the Czech art history with the help of a range of interdisciplinary approaches and new methodological tools. As for the time period, the course will cover the period from the ninetieth century to the beginning of the twenty-first century.<br>
Kurz je vytvořen speciálně pro potřeby zahraničních studentů, kteří přijeli do Prahy, aby se dozvěděli více o českém umění a jeho historickém, politickém a sociálním kontextu. Přesto však cílem kurzu není jen podání prostého přehledu nejdůležitějších faktů, umělců a jejich děl, ale spíše seznámení studentů s několika vybranými zajímavými momenty české historie umění, a to s pomocí interdisciplinárního přístupu a nových metodologických nástrojů. Časově kurz pokryje období od devatenáctého po začátek jednadvacátého století.<br>
Seznam přednášejících a názvů přednášek (řazeno abecedně):<br>
Mgr. Viktória Beličáková<br>
• Gender and Sexuality during Socialism (lecture)<br>
• Gender and Sexuality in the 90s and 00s (lecture)<br>
Ing. Mgr. Markéta Čejková <br>
• Markéta Čejková: Czech Modernism in Architecture (focused on Prague) (lecture)<br>
• Villa Müller (excursion – entrance fee) <br>
Mgr. Lucie Daňková<br>
• Romantic Landscape Architecture of the Czech Lands<br>
• The Phenomenon of Japonisme in Czech Art<br>
Mgr. Tereza Havelková<br>
• The Surrealism and Socialist realism in Czech context (lecture)<br>
• Mythology in Czech Modern Painting (lecture)<br>
Mgr. Klára Jarolímková<br>
• The Artificialism of Štyrský and Toyen and the Czech avant-garde of Twenties (lecture)<br>
• The Northern Renaissance Paintings of the Lobkowicz Collections (excursion – entrance fee)<br>
PhDr. Lenka Šimková<br>
• Art at Play: The Element of Playfulness in Czech Modern Art (lecture)<br>
• Czech Action Art through the Eyes of Photography (lecture)<br>

Selected Topics from the Czech Art History V

List of Lectures – Winter Semester 2021/2022

5.10. Lenka Šimková: Art at Play: The Element of Playfulness in Czech Modern Art (lecture)

12.10. Tereza Havelková: Mythology in Czech Modern Painting (lecture)

19.10. Klára Jarolímková: The Artificialism of Štyrský and Toyen and the Czech avant-garde of Twenties (lecture)

26.10. Lucie Daňková: Romantic Landscape Architecture of the Czech Lands (excursion – entrance fee)

2.11. Markéta Čejková: Czech Modernism in Architecture (focused on Prague) (lecture)

9.11. Lucie Daňková: The Phenomenon of Japonisme in Czech Art (lecture)

16.11. Viktória Beličáková: Gender and Sexuality during Socialism (lecture)

23.11. Markéta Čejková: Villa Müller (excursion – entrance fee)

30.11. Tereza Havelková: The Surrealism and Socialist Realism in Czech Context (lecture)

7.12. Klára Jarolímková: The Northern Renaissance Paintings of the Lobkowicz Collections (excursion – entrance fee)

14.12. Viktória Beličáková: Gender and Sexuality in the 90s and 00s (lecture)

4.1. Lenka Šimková: Czech Action Art through the Eyes of Photography (lecture)
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. (15.09.2021)

Selected Topics from the Czech Art History V

Winter Semester of 2021/2022

 

Viktória Beličáková

Gender and Sexuality during Socialism

The lecture will explore the topics of gender, sexuality and intimacy in visual arts during socialism in Czechoslovakia. It will present several key authors of this period, the overall context in which they worked, and it will tackle topics of materiality, performativity, corporeality and other foundational characteristics of these practices. Moreover, the lecture will discuss this phenomenon from contemporary perspective, placing it in the broader context of Eastern Europe and reflecting on similarities and differences of these practices across the region. Finally, the lecture will discuss the relevance of feminist framework when analyzing this topic.

Literature:

Iveta Jusová – Jiřina Šiklová (eds): Czech Feminisms: Perspectives on Gender in East Central Europe., Indiana University Press, 2016

Bojana Pejić (ed): Gender Check, A Reader: Art and Theory in Eastern Europe, Cologne: Buchhandlung Walther König, 2010

Bojana Pejić (ed.), Gender Check: Femininity and Masculinity in the Art of Eastern Europe. Cologne: Walter König, 2009

Kateřina Lišková: Sexual liberation, socialist style : Communist Czechoslovakia and the science of desire, 1945-1989, Cambridge: Cambridge University Press, 2018

Kateřina Lišková: Sex under socialism: From emancipation of women to normalized families in Czechoslovakia, Sexualities 19 (1–2), s. 211–235, 2016

Marianne A. Ferber, Raabe Hutton, Women in the Czech Republic: Feminism, Czech Style, International Journal of Politics, Culture, and Society, Vol. 16, No. 3., Toward Gender Equity: policies and Strategies, 2003, s. 407-430

Susanne Lozo, Katarina Wagner Hilke: The Medea Insurrection. Radical Women Artists behind the Iron Curtain, 2019

Tomáš Pospiszyl: An associative art history: comparative studies of neo-avant-gardes in a bipolar world, Praha: tranzit.cz, 2017

Tomáš Pospiszyl: Reading Performances. Literary Aspects of Conceptual and Performance Art in Eastern Europe. Sandra Frimmel, Tomáš Glanc, Sabine Hänsgen, Katalin Krasznahorkai, Nastasia Louveau, Dorota Sajewska, Sylvia Sasse (eds.). 2020. Doing Performance Art History. http://www.apparatusjournal.net/index.php/apparatus/article/view/192/468

Taťána Petrasová – Rostislav Švácha (eds.), Art in the Czech Lands 800–2000, Praha: Artefactum – Arbor vitae societas, 2017

Gender and Sexuality in the 90s and 00s

The lecture will discuss the art practices that tackle gender identity and gendered experience during the 90s and 00s in the Czech Republic and Slovakia. This period brought a strong generation of female artists, as well as art historians and theoreticians, who dealt with gender, intimacy and sexuality. They were reflecting on impulses from Wester Feminism, while considering the local context and their predecessors who addressed similar topics in the previous period.

Literature:

Iveta Jusová – Jiřina Šiklová (eds): Czech Feminisms: Perspectives on Gender in East Central Europe, Indianapolis: Indiana University Press, 2016

Zuzana Štefková: Naked Babes, Macho Feminists, and Queer Eyes. Curating Gender in Contemporary Czech and Slovak Exhibition Practice, In: Mária Orišková (ed): Curating 'Eastern Europe' and beyond: art histories through the exhibition, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013

Martina Pachmanová: The Muzzle: Gender and Sexual Politics in Contemporary Czech Art [online], ArtMargins, https://artmargins.com/the-muzzle-gender-and-sexual-politics-in-contemporary-czech-art/

Eva Kalivodová: Czech Society in-between the Waves, European Journal of Women’s Studies 12 (4), London 2005

Rebecca Nash: Exhaustion from Explanation: Reading Czech Gender Studies in the 1990s, European Journal of Women’s Studies 9 (3), London 2002

Marianne A. Ferber, Raabe Hutton, Women in the Czech Republic: Feminism, Czech Style, International Journal of Politics, Culture, and Society, Vol. 16, No. 3., Toward Gender Equity: policies and Strategies, 2003, s. 407-430

Bojana Pejić (ed): Gender Check, A Reader: Art and Theory in Eastern Europe, Cologne: Buchhandlung Walther König, 2010

Bojana Pejić (ed.), Gender Check: Femininity and Masculinity in the Art of Eastern Europe. Cologne: Walter König, 2009

Ana Janevski, Roxana Marcoci, Ksenia Nouril (eds): Art and Theory of Post-1989 Central and Eastern Europe: Critical Anthology, New York: The Museum of Modern Art, 2018

 

Ing. Mgr. Markéta Čejková

Czech Modernism in Architecture (focused on Prague)

The lecture will outline the Czech architectural modernism between the world wars with the special focus on Prague. The economic, political and cultural specifics will be briefly discussed first to explain the unique situation of Czechoslovakia as a newly established democracy. The lecture will then cover the individual as well as collective housing with excellent examples of Villa Müller designed by Adolf Loos, the housing estate Baba built in Prague 6 by almost exclusively Czech architects continuing with examples of other than housing architecture.

Literature:

Premysl Veverka, Radomira Sedlakova, Petr Krajci, Zdenek Lukes, Dita Dvorakova, Pavel Vlcek: Great Villas of Prague, Prague 2008

Petr Urlich (ed), Lenka Popelová, Radomíra Sedláková, Pavel Skranc, Pavel Vlček, Petr Vorlík: Great Buildings of Prague 6, Prague 2009

Jana Hornekova, Karel Ksandr, Maria Szadkowska, Vladimir Slapeta: Villa Müller, Prague 2002

Lecture 2: Villa Müller, entrance fee, limited number of participants

The lecture will be held in Villa Müller, designed by Adolf Loos and being an excellent example of modernist architecture. The tour will be focused on the architecture and Raumplan, original design concept developed by Adolf Loos and will also cover the history of the villa and the family as well as the furniture, fittings and art inside the villa.

Literature:

Jana Hornekova, Karel Ksandr, Maria Szadkowska, Vladimir Slapeta: Villa Müller, Prague 2002

 

Lucie Daňková

The Phenomenon of Japonisme in Czech Art

The lecture will focus on the phenomenon of Japonisme in the Czech lands - specifically on the popularity of Japanese art and its influence on Czech art from the 1880s to the early 20th century. Local collectors of Japanese art will also be discussed.

Literature:

Helen BURNHAM / Sarah THOMPSON / Jane BRAUN: Looking East: Western Artists and the Allure of Japan. Boston 2014
Karel FIALA: First Contacts of Czechs and Slovaks with Japanese Culture (Up to World War I): The Major Publications and Personalities. In: Japan Review 3, 1992, 47–55
Markéta HÁNOVÁ: Japonisme in the fine arts of the Czech lands. Prague 2010
Markéta HÁNOVÁ: Japonisme in Czech art. Prague 2014
Markéta HÁNOVÁ: Emil Orlik: From Japan. In: Journal of Japonisme Vol. 3 Issue 1, December 2018, 84–105
Markéta HÁNOVÁ: Japanese Woodblock Prints and Collectors in the Czech Lands. Prague 2019
Libuse CHMIELOVÁ: The Japanese art collection of the National Gallery and a brief history of Japanese art appreciation in the Czech Republic. In: Report of Japanese Art Abroad Research Project, vol. 4, xii–xvii. The International Research Center for Japanese Studies/Nichibunken Japanese Studies Series 5, 1994
Siegfried WICHMANN: Japonisme: The Japanese Influence on Western Art Since 1858. London 1999

Romantic Landscape Architecture of the Czech Lands

The lecture will focus on pavilions and other small architectural structures in Bohemian and Moravian landscape parks from the turn of the 18th and 19th centuries. Can be combined with an excursion.

Literature:

Marie BENESOVA, : Les trois périodes du néo-gothique en Bohême. In: A. BOUSAGLIA / V. TERRAZOLI (eds.): Il Neogotico nel XIX e XX secolo. Milano 1989, 128
Ambra EDWARDS: The Story of the English Garden. London 2018
Karel KUČA: Castles, Country Houses and other Monuments in the Care of the National Heritage Institute. Prague 2009
Taťána PETRASOVÁ: The Origins of Prague Neo-Gothic Architecture. In: Umění XLIV, 1996, 499–513
Taťána PETRASOVÁ / Rostislav ŠVÁCHA (eds.): Art in the Czech Lands 800–2000. Prague 2017
Roman PRAHL: Prag 1780-1830: Kunst und Kultur zwischen den Epochen und Völkern. Prague 1999
David WATKIN: The English Vision: The Picturesque in Architecture, Landscape and Garden Design. New York 1982
Pavel ZATLOUKAL (ed.): The Lednice-Valtice Estate. Prague 2013

 

Mgr. Tereza Havelková

The Surrealism and Socialist realism in Czech context

In this lecture we will focus on the complicated relationship between the avant-garde, specifically Czech Surrealism and the Socialist realism promoted by the communist regime in the Soviet Union and since late 1940s also in Czechoslovakia. This topic has a broader international context and we will also briefly look at the approach of French Surrealism, but the focus will be on the Czech Surrealist group and its views on socialism in general and the so-called Socialist realism in particular. We will see how this relationship changed over the decades as we will follow its development from 1920s to the early 1950s.

Literature:
Karel Teige / 1900–1951, L'Enfant Terrible of the Czech Modernist Avant-Garde, Edited by Eric Dluhosch and Rostislav Svacha, MIT Press (accessible in the Praque city library)
Taťána Petrasová – Rostislav Švácha (eds.), Art in the Czech Lands 800–2000, Praha: Artefactum – Arbor vitae societas, 2017
Hvezdoslav STEFAN: Czech Modernism 1900-1945, 1989, Museum of Fine Arts Houston, 1990 (available at the National Library in Prague, I will make scans of the important chapters)

Articles (will be provided):
Peter A. Zusi: VANISHING POINTS: WALTER BENJAMIN AND KAREL TEIGE ON THE LIQUIDATIONS OF AURA, The Modern Language Review, Vol. 108, No. 2 (April 2013), pp. 368-395 (28 pages), Published by: Modern Humanities Research Association, you can find the article via www.jstore.org
Esther Levinger: Karel Teige on Cinema and Utopia, The Slavic and East European Journal, Vol. 48, No. 2 (Summer, 2004), pp. 247-274 (28 pages), Published by: American Association of Teachers of Slavic and East European Languages, you can find the article via www.jstore.org
Peter A. Zusi: Echoes of the Epochal: Historicism and the Realism Debate, Comparative Literature, Summer, 2004, Vol. 56, No. 3 (Summer, 2004), pp. 207- 226 Published by: Duke University Press on behalf of the University of Oregon, you can find the article via www.jstore.org

Mythology in Czech modern painting

This lecture will focus on the topic of mythology as a subject of Czech modern art, we will mostly talk about the period from 1920s to 40s, when myth became an important topic of modern art in general, when Picasso created his Minotaur series, the Surrealists magazine Minotaure was published and artists as Mark Rothko and Barnett Newman explored ancient mythology in New York. In the context of Czech art we can see inspiration from Paris but also some very original versions of modern myths in paintings by Josef Šíma or Emil Filla or the younger generation of Group 42. We will discuss the role of art critics such as Karel Teige and Jindřich Chalupecký, or even Russian linguist Roman Jakobson, who talked about modern versions of myths and we will also see how the turbulent political situation influenced the meaning constituted by myths of various origins and appearances.

Literature:

Taťána Petrasová – Rostislav Švácha (eds.), Art in the Czech Lands 800–2000, Praha: Artefactum – Arbor vitae societas, 2017

Eric Dluhosch and Rostislav Svacha (eds.) Karel Teige / 1900–1951, L'Enfant Terrible of the Czech Modernist Avant-Garde, MIT Press (accessible in the Prague city library, I will make scans of the important chapters and upload them to the Teams platform)
Václav Navrátil: O smutku, lásce a jiných věcech, Torst, 2003 (I will appload translated passages from the book)
Lenka Bydžovská, Karel Srp: Josef Šíma: Návrat Theseův, Gallery, 2006 (I will appload translated passages from the book to english and upload)

Articles:
Umění 3, ročník XII 1964: Eva PETROVÁ: Le „Mythe de la civilisation“ dans le Oeuvres des Peinres du „Groupe 42“, pp. 252-253
Umění 5, 1965, ročník XIII: Jan TOMEŠ: En Marge de la Periode „Le Grand Jeu“ Dans L’oeuvre de Josef Šíma, pp. 536-537
Thierry Galibert: La quête du primitivisme perdu. Le poète selon le Grand Jeu, Revue d'Histoire littéraire de la France, 101e Année, No. 2 (Mar. - Apr., 2001), pp. 281-291 (11 pages), Published By: Presses Universitaires de France (I will appload this article to Teams)

Shorter texts:
Jindřich Chalupecký: Svět v němž žijeme (The world we live in), 1940 (I will upload the translation of the text in english)
Karel Teige: Mezinárodní Surrealismus (International Surrealism), 1947 (I will upload the translation of the text in english)
Georges Bataille: L’Absence de Mythe, 1947 (I will upload the original text to Teams)

Other:
The exhibition The Modern Myth: Drawing Mythologies in Modern Times, MoMA, 2010 The Modern Myth: Drawing Mythologies in Modern Times | MoMA

 

Mgr. Klára Jarolímková

The Northern Renaissance Paintingsof the Lobkowicz Collections – excursion to the Lobkowicz Palace at Prague Castle (entrance fee) (excursion)

One of the most important private fine art collection in Czechia is still in the hands of the family Lobkowicz. Their art collection is rich in paintings, ceramics, guns and also in music scores and instruments. In the Lobkowicz palace we can admire some of very important and beautiful works by prominent painters of the Northern Renaissance as Pieter Bruegel the Elder and Lucas Cranach the Elder. Our excursion will explore their paintings in the international context. We will not miss other old masters such as Canaletto, Velázquez or Jakob Seisenegger which paintings take part of the art collection as well.

Literature:

Honig, Elizabeth Alice: Pieter Bruegel and the idea of human nature, London 2019
Goldstein, Claudia: Pieter Bruegel and the culture of the early modern dinner party, Farnham 2013
Grossmann, Fritz: Bruegel: The Paintings, London 1955   
Horníčková, Kateřina / Šroněk, Michal: From Hus to Luther: visual culture in the Bohemian reformation (1380-1620), Turnhout 2016
Kotková, Olga: Cranach ze všech stran, Prague 2016
Petrasová, Taťána / Švácha, Rostislav (eds): Art in the Czech Lands 800-2000, Prague 2017
Prosperetti, Leopoldine van Hogendorp: Landscape and philosophy in the art of Jan Brueghel the Elder, Farnham, 2009
Roberts-Jones, Philippe et Françoise: Bruegel l’Ancien, Paris 1997
Smith, Jeffrey Chipps: The Northern Renaissance, London, New York 2004
O‘Neill, John P.: The Renaissance in the North, New York 1987
Šíp, Jaromír: Pierre Brueghel l’aîné - La Fenaison, Prague 1960
Šíp, Jaromír: Pieter Bruegel the Elder : Hay-making, London 1960
Šíp, Jaromír:Pieter Brueghel der Ältere - Die Heuernte, Prag 1960
Šíp, Jaromír: Chefs-d’oeuvre de Prague 1450-1750 : trois siecles de peinture Flamande et Hollandaise, Brugge 1974

The Artificialism of Štyrský and Toyen and the Czech avant-garde of Twenties

Artificialism was a unique and original movement created by two Czech artists: Jindřich Štyrský and Toyen. They founded their own artistic style in Paris during their stay there in the Nineteen Twenties. Influenced by the contemporary avant-gardes, they defined their style in opposition to the French surrealism and cubism movements. They were friends with many poets from the Czech artistic group Devětsil. In their manifesto of Artificialism they identified a painter with a poet. What is an artificialist painting? How was the artificialist work influenced by the reality, dreams, memories, unconscious, poetry and exoticism? We will explore the relation between Czech avant-garde and the artificialist painters in the Twenties.

Literature:

BENSON, O. Timothy (ed.): Central-European Avant-Gardes. Exchange and Transformation (1910-1930), Cambridge, MIT Press 2002
BRETON, André: Le surréalisme et la peinture, Paris, Éditions Gallimard 2006
BYDŽOVSKÁ, Lenka; SRP, Karel: Jindřich Štyrský, Prague, Argo 2007
HUEBNER, Karla Tonine: Erotism, Identity, and Cultural Context: Toyen and the Prague Avant-guarde, Thesis on University of Pittsburgh, 2008
IRELAND, Sophie: Paris-Prague: regards surréalistes croisés, Naissance poétique d’une ville, Thesis on Charles University, Prague 2016
KRÁL, Petr: Le surréalisme en Tchècoslovaquie, Paris, Éditions Gallimard 1983
LINHARTOVÁ, Věra: Joseph Šíma, ses amis et ses contemporains, Bruxelles 1974
Collective Authors: Devětsil 1920-1931, Catalogue of exhibition, Prague, Prague City Gallery 2019
MICHALOVÁ, Rea: Karel Teige: captain of the Avant-Garde, Prague, Argo 2018
SAYER, Derek: Prague, Capital of the Twentieth Century: A Surrealist History, Princeton, Princeton University Press 2015
SRP, Karel: Toyen, Prague, Prague City Gallery 2000
ŠVÁCHA, Rostislav (ed): Devětsil: the Czech avant-garde of the 1920s and 30s, Oxford 1990
VLOEMANS, John: Czech Avant-garde Books 1922-1938, Devětsil – Poetism – Constructivism – Surrealism, Hague 1994
MENANTEAU, Jacqueline (ed.): Prague 1900 – 1938, Capitale secrète des avant-gardes, Catalogue of exhibition, Dijon, Musée des Beaux-Arts 1997

                                                                                                                                  

PhDr. Lenka Šimková

Art at Play. The Element of Playfulness in Czech Modern Art

From the times of Cabaret Voltaire the element of play, playfulness as well as the endeavour to set rules to a game which will produce art or will itself be perceived as art started to play an ever more important role in the history modern art. The Czech artistic milieu was no exception. The lecture will discuss Czech Avant-Garde, surrealist activities in war-time Czechoslovakia, the Smidras group, as well as playful elements in the sixties geometric art and beginnings of action art.

Literature:
Taťána Petrasová and Rostislav Švácha (eds.). Art in the Czech Lands 800 – 2000. Prague 2017
- The Surrealist Group in Czechoslovakia, p. 819 – 821
- The Object, p. 822 – 823
-  A Tribute to Oddity, p. 872 – 873
- Performance Art, p. 894 – 897
- In Harmony with Universe, p. 900 – 902
Lenka Pastýříková (ed.). New Sensitivity  Nová citlivost. Czech Sculpture of the 1960s – 1980s. Prague 2010
Morganová, Pavlína. Czech Action Art: Happenings, Actions, Events, Land Art, Body Art and Performance Art Behind The Iron Curtain. Prague 2014
Primus, Zdenek, Vladimir BOUDNIK, Dum umeni mesta Brna, Brno, 2004
Prihoda, Jiri, Vomacka, Ivan, Nozkaca, Marta, Explosionalismus, Galerie hlavniho mesta Prahy, Praha, 2007

Czech Action Art through the Eyes of Photography

The lecture will focus on the Czech action art and related ephemeral artistic forms of expression that are usually known to us only thanks to the fact that they were somehow captured in photography. Although considered anti-institutional and anti-commercial, the artists soon developed a number of various strategies how to preserve their artworks through photography and the photographs themselves soon achieved the status of a valued artefact. An important focus will also be put on the actual authors of these photographs – professional or amateur – who often remain unmentioned.

Literature:
Morganová, Pavlína. Czech Action Art: Happenings, Actions, Events, Land Art, Body Art and Performance Art Behind The Iron Curtain. Prague 2014
Morganová, Pavlína. A Walk through Prague. Actions, Performances, Happenings 1949-1989, Prague 2014
Pospiszyl, Tomáš: Milan Knížák and Ken Friedman: Keeping Together Manifestations in a Divided World: https://post.at.moma.org/content_items/683-milan-knizak-and-ken-friedman-keeping-together-manifestations-in-a-divided-world
Petra Stegmann, “Fluxus in Prague: The Koncert Fluxu of 1966” in Art beyond Borders. Artistic Exchange in Communist Europe [1945-1989], Ceu Press, Budapest, 2016

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK