PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Architektura nejdelšího století: 1750-1920 - ADU100507
Anglický název: Architecture of the longest Century: 1750-1920
Zajišťuje: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ADU500343
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. (15.09.2021)
Architektura nejdelšího století: Evropa 1740-1920

Cílem přednášky je představit klíčová architektonická témata období, které hluboce proměnilo celou evropskou architekturu. Téměř dvě staletí, vymezená počátky novoklasicismu na jedné a nástupem avantgard na druhé straně časové osy, jsou pozoruhodným svorníkem evropských architektonických dějin, který rozhodně nelze redukovat na přímou cestu od historismu k vítězství nových modernistických forem. Po celou dobu lze sledovat jak různorodý tvůrčí svár kontinuity a nových idejí, tak pluralitu tendencí, která věrně odrážela dobové společenské i umělecké proudy a bez níž by „modernistické finále“ nebylo vůbec myslitelné. Předpokládanou součástí přednášky jsou exkurze na vybrané stavby, které v našem architektonickém prostředí tyto různorodé architektonické tendence reprezentují.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK