PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Umělecká Praha 19. století. Mezi Římem, Vídní, Mnichovem a Paříží - ADU100505
Anglický název: Artistic Prague of the 19th Century. Between Rome, Vienna, Munich and Paris
Zajišťuje: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ADU500341
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. (15.09.2021)
UMĚLECKÁ PRAHA 19. STOLETÍ. MEZI ŘÍMEM, VÍDNÍ, MNICHOVEM A PAŘÍŽÍ
Anotace přednášky pro rok 2021-2022
Roman Prahl

Dvousemestrální přednáška charakterizuje vztahy umělecké Prahy v různých oborech výtvarné kultury, zvláště malířství a sochařství, s dobovými metropolemi umění. Sleduje tvorbu autorů česko-zemského původu i česko-národní orientace i při jejich působení mimo jejich „užší“ vlast. Porovnává ji z hledisek recepce, komparace i svébytných přínosů s uměleckou scénou metropolí, zejména středoevropských.

Přednášku doplní návštěva expozic i výstav v Praze i mimo ni.

Atestace spočívá v závěrečné ústní zkoušce. Požadavky na ni se přizpůsobí bakalářskému stupni, resp. magisterskému stupni.


Povinná a doporučená literatura
Souborná přehledová literatura k tématu přednášky neexistuje.
Pro zkoušku se předpokládají znalosti založené na příručkách (encyklopediích, slovnících) a monografiích akademického typu, dostupných vesměs v knihovně Uměleckoprůmyslového muzea, ÚDU FFUK, ÚDU AVČR a Národní galerie.

Příklady z novějších i starších publikací:

Hubert Adolph, Gerbert Frodl, Zsuzsanna Bako a Markéta Theinhardt, Hans Makart und der Historismus in Budapest, Prag und Wien. Kat. výst. Halbturn 1986
Petr Čornej a Roman Prahl (usp.) Čechy a Evropa v kultuře 19. století. Praha 1993 (Sborník mezioborového sympozia, příslušné části)
Zdeněk Hojda a Roman Prahl (usp.) Český lev a rakouský orel v 19. století. Praha 1996 (Sborník mezioborového sympozia, příslušné části)
Josef Kroutvor a kol., Cesta na jih. Inspirace českého umění 19. a 20. století. Kat. výst. Obecní dům, Praha 1999 (příslušné části)
Marie Mžyková (ed.), Křídla slávy. Vojtěch Hynais, čeští Pařížané a Francie. Kat. výst. Galerie Rudolfinum. Praha 2001
Markéta Theinhardt (ed.), L´art de l´Europe centrale, Paris 2008
Lucie Vlčková, Krajinomalba v Praze 1840-1890. Prezentace krajinomalby a její reflexe na výstavách Krasoumné jednoty. Praha 2009
Roman Prahl (ed.) Ach Italia, cara mia. Umělci z Čech 19. století a Itálie. Kat. výst. Západočeská galerie v Plzni, 2011
Taťána Petrasová a Roman Prahl (eds.), Mnichov – Praha. Výtvarné umění mezi tradicí a modernou, Praha 2012
Václav Petrbok, Taťána Petrasová a Pavla Machalíková (eds.), Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století. Praha 2016 (Sborník mezioborového sympozia, příslušné části)
Aleš Filip – Roman Musil (eds.), České salonní umění na mezinárodní výtvarné scéně (1870–1914). Kat. výst., Západočeská galerie v Plzni 2021
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK