PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Cranach a spol. - ADU100470
Anglický název: Cranach et al
Zajišťuje: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ADU500323
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. (14.09.2020)
Cranach a spol.
PhDr. Magdaléna N. Hamsíková, Ph.D.

Anotace
Přednáška se zaměří na přední osobnost renesančního výtvarného umění v německých zemích Lucase Cranacha st. Bude sledovat jeho dílo monograficky, tedy od období vídeňských počátků, až po provoz všestranné dílny ve Wittenberku. Monograficky koncipovaný přednáškový kurz dovoluje věnovat se dopodrobna tématům jako je stylová analýza jednotlivých děl, sledovaná v kontextu s ostatními umělci své doby, zevrubná ikonograficko-ikonologická analýza, založená na znalosti objednavatelských aktivit, ale i sledování sociálního kontextu v souvislosti s historickým a náboženským děním jak v oblasti Podunají, tak potom Saska. Právě působení Lucase Cranach st. a jeho syna Cranacha ml. se totiž stalo zásadním činitelem v tvorbě „nového obrazu“, jenž významně zasáhl i do ostatních oblastí Evropy.

Podmínky k zakončení předmětu:
Ústní zkouška z probírané látky
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. (14.09.2020)

Literatura:

 

Edgar Bierende: Lucas Cranach d. Ä. und der deutsche Humanismus. Tafelmalerei im Kontext von Rhetorik, Chroniken und Fürstenspiegeln. München/Berlin 2002

 

Wolfgang Brückner: Lutherische Bekenntnisgemälde des 16. bis 18. Jahrhunderts. Die illustrierte Confessio Augustana. Regensburg 2007

 

Cranach im Exil. Aschaffenburg um 1540. Zuflucht. Schatzkammer. Residenz. Ausstellungskatalog Aschaffenburg, Bernard Ermischer / Andreas Tacke (hsg.). Regensburg 2007

 

Roland Enke / Katja Schneider / Jutta Strehle (Hsg.): Lucas Cranach der Jüngere. Entdeckung eines Meisters. Katalog der Ausstellung, Wittenberg 2015

 

Max J. Friedländer / Jakob Rosenberg: The Painting of Lucas Cranach. Hong Kong 1978 (první vydání 1932)

 

Claus Grim / Johanes Erichsen / Evamaria Brockhoff (hsg.): Lucas Cranach. Ein Maler – Unternehmer aus Franken. Katalog zur Landesausstellung und der Festung Rosenberg. Kronach 1994

 

Thomas Schauerte / Andreas Tacke (hsg.)Der Kardinal Albrecht von Brandenburg. Renaissancefürst und Mäzen. Regensburg 2006

 

Gunnar Heydenreich: Lucas Cranach the Elder. Painting Materials, Techniques

and Workshop Practice. Amsterdam 2007

 

Sabine Heiser: Das Frühwerk Lucas Cranachs des Älteren, Wien um 1500 – Dresden um 1900. Berlin 2002

 

Magdaléna Nespěšná Hamsíková: Lucas Cranach a malířství v českých zemích 1500–1550 (=Opera Facultatis theologiae catholica Universitatis Carolina Pragensis. Historia et historia artium vol. XXII). Praha 2016

 

Chamonikola 2005 — Kaliopi Chamonikola (ed.): Pod znamením okřídleného hada. Lucas Cranach

a české země. Praha 2005

 

Michaela Ottová / Jan Klípa (eds.): Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí, katalog výstavy v Národní galerii v Praze. Praha 2016

 

Lucas Cranach, Gemälde Zeichnungen Druckgraphik, Katalog der Ausstellung in Kunstmuseum Basel, Dietter Koepplin / Tilman Falk (hsg.), Bd. I, II. Basel/Stuttgart 1974

 

Olga Kotková (ed.): Cranach ze všech stran. Katalog výstavy v Národní galerii v Praze. Praha 2016

 

Ingo Sandner: Cranach als Zeichner auf dem Malgrund. In: Ingo Sandner (hsg.): Unsichtbare Meisterzeichnungen auf dem Malgrund. Cranach und seine Zeitgenossen. Wartburg-Stiftung Eisenach. Regensburg 1998

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK