PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Úvod do psaní odborných textů - ADU100280
Anglický název: Introduction into the writing of scientific texts
Zajišťuje: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jakub Bachtík
Vyučující: Mgr. Jakub Bachtík
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK