PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do památkové péče I - ADU100209
Anglický název: Introduction to Monument Preservation I
Zajišťuje: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ADU100110
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Korekvizity : ADU100210
Je prerekvizitou pro: ADU100210
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK