PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do památkové péče - ADU100110
Anglický název: Introduction to Monument Preservation
Zajišťuje: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK