PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Jazyková cvičení dánštiny IV - ADK200016
Anglický název: Practical Language Course - Danish IV
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: dánština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Morten Riber, M.A.
Vyučující: Morten Riber, M.A.
Prerekvizity : ADK200012
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Morten Riber, M.A. (11.02.2020)
I dette semester skal vi arbejde med at
lytte til, tale, læse og skrive dansk på et niveau der svarer til B2.

De centrale elementer i semestret bliver:
To temaer med radio, tv, artikler, skriftlig opgave, oplæg og diskussion
Studietur til København
Konference om sprogkontakt

Mål med kurset
- Videreudvikling af det aktive ordforråd
- At blive bedre til at lytte og forstå talt dansk
- At kunne udtrykke sig og deltage aktivt i en samtale
- At kunne holde et oplæg om et tema
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Morten Riber, M.A. (11.02.2020)

Zkouska

Fås ved ”aktiv, tilfredsstillende deltagelse”, dvs.:

-        80 % tilstedeværelse

-        Løsning af alle øvelser og opgaver i løbet af kurset

-        Beståelse af afsluttende eksamen

Literatura - dánština
Poslední úprava: Morten Riber, M.A. (11.02.2020)

 Jeppesen, Bodil og Grethe Maribo: Under overfladen – Dansk for udlændinge. Alfabeta 2002. København

Diverse supplerende tekster

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK