PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Antická tradice v poantické Evropě - ADIVV394
Anglický název: Ancient Tradition in Post-Ancient Europe
Zajišťuje: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Jan Bažant, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. (27.01.2013)
Antická kultura tvoří jednu z nejdůležitějších komponent evropské civilizace. Znalost antické tradice je nutná
zejména pro pochopení vzniku a vývoje evropského divadla, v němž divadelní tradice antického Řecka a Říma
žije dodnes. Kurs je přehledem evropských "renesancí" od karolinské epochy do současnosti.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK