PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Antické tradice v poantické Evropě - ADIVV239
Anglický název: Ancient Traditions in the Post-Ancient Europe
Zajišťuje: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Jan Bažant, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. (20.09.2011)
Antická kultura tvoří jednu z nejdůležitějších komponent evropské
civilizace. Znalost antické tradice je nutná zejména pro pochopení vzniku
a vývoje evropského divadla, v němž divadelní tradice antického Řecka a
Říma žije dodnes. Kurs je přehledem evropských "renesancí" od karolinské
epochy do současnosti.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK