PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Antická mytologie - ADIVV129
Anglický název: Ancient Mythology
Zajišťuje: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Jan Bažant, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. (05.03.2014)
Ganymédés, Hyakinthos, Roháči a Própoitovny, Pygmalión, Myrrha … Cyklus přednášek o antických řeckých a
římských mýtech umožní studentům, aby se orientovali v davu těchto kuriózních hrdinů a spleti jejich bizarních
příběhů. V jednotlivých přednáškách budou postupně probírány kapitoly Ovidiových Proměn, takže se absolventi
rovněž důkladně seznámí s literárním dílem, z něhož pozdější Evropa čerpala poučení o antických mýtech.
Výtvarný doprovod budou tvořit díla především české provenience, tímto studenti získají základní vědomosti o
recepci antické mytologie v pozdější Evropě.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK