PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Cesta kolem světa s Aloisem Richardem Nyklem I - ADIV40192
Anglický název: Travel Around the World with Alois Richard Nykl I
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Josef Ženka, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Josef Ženka, Ph.D. (16.09.2013)

Předmět se věnuje postavě význačného českého polyhistora, lingvisty a krajana Aloise Richarda Nykla (1885-
1958). Českému prostředí může být známý jako autor prvního vědeckého překladu Koránu nebo
cestopisu věčné Japonsko. Studenti se seznámí s
jeho životní poutí, dílem, cestou kolem světa a dalšími cestami po světě. Předmět se
zároveň bude věnovat zasazení Nyklova života do prostředí, kde zrovna žil - Rakousko-Uhersko konce dlouhého
století 19. století,
české Chicago, Mexiko Porfiria Diaze, protektorátní Egypt, Japonsko a USA za první
světové války. Přednáška se bude soustředit i na význačné osoby tehdejší doby, s nimiž se Nykl setkal - Jaroslav
E. Salaba-Vojan, August Geringer, Rudolf J. Pšenka, Josef W. Solch, Rodolfo Pokorný, Enrique Stanko Vráz,
Bohuslav Dušek, Muhammad Barakatullah, Karel Jan Hora, Nabil Moukarzil, Aqel Beshelani, Martin Sprengling,
Frederick Starr etc.

Přednáška bude doplněna dosud nikde nezveřejněnými archvními fotografiemi a dalším unikátním materiálem z
pozůstalosti tohoto lingvistického génia.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK