PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Jazyk arabských médií - ADIV00155
Anglický název: The Language of Arab Media
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: BVAKUCER (18.08.2009)

Seminář je koncipován jako praktický kurz s předpokladem vstupních znalostí na úrovni 2 let studia oboru arabistika. Kurs
se zaměřuje na stylistická, lexikální a syntaktická specifika arabského publicistického stylu. Výuka je především zaměřena
na systematické rozvíjení slovní zásoby k nejběžnějším tématům arabského mediálního diskursu. Při výuce je kladen důraz
na analýzu a porozumění tištěných i audiovizuálních materiálů.

Požadavky k získání atestu (Z (3 kr.), Z (3 kr.)): 80% docházka, aktivní účast v hodině, domácí studium zadaných
materiálů, písemný test a náslech
Literatura
Poslední úprava: BVAKUCER (18.08.2009)

Použitá a doporučená literatura:
Abed, Shukri B. Focus on Contemporary Arabic : Conversations with Native Speakers. New Haven - London : Yale University Press, 2007.

Asthiany, Julia. Media Arabic. Einburgh : Edinburgh University Press, 1993.

Brustad, Kristen, Al-Tonsi, Abbas and Al-Batal, Mahmoud. al-Kitaab fii Tacallum al-cArabiyya with DVDs : A Textbook for Arabic. Part II-III, 2nd ed. Washington, D.C. : Georgetown University Press, 2007.

Dickins, James and Watson, Janet C.E. Standard Arabic : An Advanced Course. Cambridge : University of Cambridge, 1999.

Elgibali, Alaa and Korica, Nevenka. Media Arabic : A Coursebook for Reading Arabic News. Cairo - New York : Cairo University Press, 2007.

Holes, Clive. Modern Arabic : Structures, Functions, and Varieties. Rev. ed. Wasington, D.C. : Georgetown University Press, 2004, p. 314-332.

Jamal, Sal?m. Dictionary of News Language (English - French - Arabic). Beirut : Libraire du Liban Publishers, 2001.

Kendall, Elisabeth. The Top 1,000 Words for Understanding Media Arabic. Washington, D.C. : Georgetown University Press, 2005.

Lahlali, El Mustapha. Advanced Media Arabic. Washington, D.C. : Georgetown University Press, 2008.

Ondráš, František. Arabsko-český slovník publicistického stylu. Praha : Set Out, 2003.

Wahba, Magdi and Ghali, Wagdi. A Dictionary of Modern Political Idiom (English - French - Arabic). Beirut : Libraire du Liban, 1978.

Watson, Janet. The Syntax of Arabic Headlines and News Summaries. In Suleiman, Yasir (ed.). Arabic Grammar and Linguistics. London - New York : Routledge, 1999, p. 161-181.

Sylabus
Poslední úprava: BVAKUCER (18.08.2009)

Průběh zimního semestru:

1) Úvod do publicistického stylu a jazyka arabských médií: stylistická, lexikální a syntaktická charakteristika; Interview

2) Interview; Slovesa mluvení (verba dicendi)

3) Oficiální setkání a konference; Státní úřady a instituce

4) Oficiální setkání a konference; Významné mezinárodní instituce a organizace

5) Oficiální setkání a konference; Opakování

6) Demonstrace a stávky; Prefixy pro-

7) Demonstrace a stávky; Prefixy proti-/anti-

8) Demonstrace a stávky; Opakování

9) Volby; Politické strany

10) Volby; Ideologické směry

11) Volby; Opakování

12) Izraelsko-palestinský konflikt

13) Zápočtový test

Průběh letního semestru:

1) Konflikty a terorismus; Prefixy mnoho-/více-/poly-/multi-

2) Konflikty a terorismus; Prefixy samo-/auto-

3) Konflikty a terorismus; Opakování

4) Soudnictví a soudní procesy; Prefixy re-/znovu-

5) Soudnictví a soudní procesy; Sufixy typu -telný

6) Soudnictví a soudní procesy; Opakování

7) Finance a business; Výrazy s ?ajr

8) Finance a business; Prefixy polo-/semi-/pseudo-/kvazi-

9) Finance a business; Opakování

10) Epidemie a přírodní katastrofy; Výrazy se s?`

11) Epidemie a přírodní katastrofy; Výrazy s ?usn

12) Epidemie a přírodní katastrofy; Opakování

13) Zápočtový test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK