PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Studium Blízkého východu a současné společenské vědy - ADIV00146
Anglický název: Middle Eastern studies and contemporary social sciences
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 --- [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: BVAKUCER (29.06.2009)

Kurz přiblíží studentům vývoj ve vybraných společenských vědách na základě ukázek z klíčových prací reprezentujících
jednotlivé disciplíny a z děl o Blízkém východě. Tyto texty a diskuse o nich by měly studentům posloužit jako inspirace v
jejich vlastní práci.
Literatura
Poslední úprava: BVAKUCER (29.06.2009)

Základní studijní literatura

Carlo Ginzburg, Sýr a červi, Praha: Argo 2000.

Simon Schama, Dead Certainties (Unwarranted Speculations), New York: Vintage 1992

Laurel Thatcher Ulrich, A Midwife's Tale: The Life of Martha Ballard, Based on Her Diary, 1785-1812, New York: Vintage 1991.

Anne Tsing, In the Realm of the Diamond Queen, Princeton: Princeton UP 1993, s. 5-37.

Ann Laura Stoler: "In Cold Blood": Hierarchies of Credibility and the Politics of Colonial Narratives, Representations 37, 1992, s. 151-189.

Ernest Gellner, Muslim Society, Cambridge, Cambridge UP 1983.

Carol Delaney, The Seed and the Soil: Gender and Cosmology in Turkish Village Society, University of California Press 1991, 3-24.

Lila Abu-Lughod, Writing Women's World: Bedouin Stories, University of California Press 1993, s. 1-42, 45-65.

Joan Scott, Gender: A Useful Category of Historical Analysis, in J.W. Scott, ed., Feminism and History, 1996, s. 152-180.

Thomas Laqueur, Orgasm, Generation, and the Politics of Reproductive Biology, 1987, s. 219-243.

N.Keddie and Beth Baron, eds., Women in Middle Eastern History: Shifting Boundaries in Sex and Gender, Yale UP 1993.

Gyan Prakash, Writing Post-Orientalist Histories of the Third World: Perspectives from Indian Historiography, Comparative Studies in Society and History 32, 1990, s. 383-408.

Gyan Prakash, ed., After Colonialism, Princeton: Princeton UP 1995.

  • -, Subaltern Studies as Postcolonial Criticism, American Historical Review 99, 1994, 5, s. 1475-1490.

Sylabus
Poslední úprava: BVAKUCER (29.06.2009)

Předpokládaný průběh v zimním semestru:

1.Úvod

2. Historie: Poválečná a současná historie

3. Historie: 90. léta

4. Historie: Blízký východ

5. Antropologie: Sociální a kulturní antropologie

6. Antropologie: Současná antropologie a postkoloniální studia

7. Antropologie: Blízký východ

8. Sociologie

9. Sociologie: Blízký východ

10. Gender studies

11. Gender studies: Blízký východ

12. Postkoloniální studia

13. Postkoloniální studia

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK