PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Současné koncepce osmanských studií - ADIV00139
Anglický název: Contemporary Conceptions of Ottoman Studies
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: BVAKUCER (24.09.2008)

V tomto kurzu se posluchaci seznámí s historií osmanských a tureckých studií a s ruznými prístupy k osmanským dejinám v
soucasnosti. Hlavním cílem je predstavit studentum menící se predstavy o klícových aspektech a meznících osmanských
dejin, at již jsou specifické pro osmanistiku, nebo odrážejí vývoj blízkovýchodních studií ci menící se charakter vedeckého
poznání vubec.
Literatura
Poslední úprava: BVAKUCER (24.09.2008)

Základní studijní literatura:

Suraiya Faroqhi, Approaching Ottoman History. An Introduction to the Sources, Cambridge: Cambridge UP 1999

Edward W. Said, Orientalism, New York: Vintage Books 1979

Felix Tauer, Sv?t islámu. Jeho d?jiny a kultura, Praha: Vyšehrad 1984

Alan Palmer, Úpadek a pád osmanské ?íše, Praha: Panevropa 1996

Další odborná literatura:

Daniel Goffman, The Ottoman Empire and Early Modern Europe, Cambridge: Cambridge UP 2002

Cemal Kafadar, Between Two Worlds. The Construction of the Ottoman State, Berkeley - Los Angeles - London: UC Press 1995

Paul Wittek, The Rise of the Ottoman Empire, London 1938

Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, London - Oxford - New York (Oxford UP) 1969

Donald Quataert, The Ottoman Empire, 1700-1922, Cambridge (Cambridge UP) 2000

Sylabus
Poslední úprava: BVAKUCER (24.09.2008)

Tematické okruhy:

1. Studium osmanských d?jin v rámci blízkovýchodních studií.Tradi?ní výklady osmanských d?jin

2. P?í?iny a kontext zm?n v p?ístupu k osmanské historii

3. Orientalismus

4. Osmanské d?jiny jako evropské d?jiny

5. Teze o po?átku osmanského státu

6. Teze o úpadku

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK