PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Aktuální problémy současného Turecka - ADIV00138
Anglický název: Current Problems of Contemporary Turkey
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: BVAKUCER (24.09.2008)

Kurz predstaví soucasné Turecko, jeho vnitropolitické problémy a život jeho obyvatel, s durazem na zmeny v pohledu Turku
na vlastní minulost, identitu a místo Turecka ve svete a na diskontinuitu ve vztahu k osmanské minulosti a kemalistické
republice. V prubehu dvou semestru se kurz soustredí na nekolik tématických okruhu - nacionalismus a islám, gender
identitu, soucasnou tureckou kulturu a mezinárodne politické postavení Turecka.
Literatura
Poslední úprava: BVAKUCER (24.09.2008)

Základní studijní literatura:

Sibel Bozdo?an a Re?at Kasaba (eds.), Rethinking Modernity and National Identity in Turkey, Seattle and London: University of Washington Press 1997

Deniz Kandiyoti - Ay?e Saktanber (eds.), Fragments of Culture: The Everyday of Modern Turkey, New Brunswick: Rutgers University Press 2002

David Shankland, Islam and Politics in Turkey: the 2007 Presidential Elections and Beyond, International Affairs 83, 2007, 2, s. 357-371

Další odborná literatura:

Gabriel Pirický, Islám v Turecku: Fethullah Gülen a Nurcuovia, Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave 2004

?hsan Y?lmaz, State, Law, Civil Society and Islam in Contemporary Turkey, The Muslim World 95, 2005, 3, s. 385-411

Hakki Taç and Meral Ugur, Roads "Drawn" to Modernity: Religion and Secularism in Contemporary Turkey, Political Science & Politics 40, 2007, s. 311-314

Henri J. Barkey - Graham E. Fuller, Turkey's Kurdish Question, Lanham: Rowman and Littlefield 1998

Luboš Kropá?ek, Blízký východ na p?elomu tisíciletí. Dynamika p?em?n v muslimském sousedství Evropy, Praha: Vyšehrad 1999

Sylabus
Poslední úprava: BVAKUCER (24.09.2008)

P?edpokládaný pr?b?h v semestru:

1. Turecko na p?elomu 20. a 21. století. Ko?eny sou?asných problém?

2. Od osmanské ?íše k Turecké republice

3. Kontinuita a diskontinuita ve 20. století. Turgut Özal a zlom ve vývoji Turecka

4. Identity v sou?asném Turecku: nacionalismus, islám, Evropa

5. Evropská unie jako faktor vnit?ní politiky

6. Turecký nacionalismus

7. Otázka menšin v historii a sou?asnosti

8. Ústup od kemalistického sekularismu?

9. Islám a politika. Vliv islámu v ekonomice

10. Islám a identita

11. Ženy a islám

12. Každodenní život v Turecku

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK