PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Literární teorie a nezápadní literatury - ADIV00137
Anglický název: Literary Theory and Non-Western Literatures
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Petr Kučera, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: BVAKUCER (24.09.2008)

Podmínky úcasti: Základní znalosti literární teorie jsou vítány, ale nejsou vyžadovány. Nutná je znalost anglictiny (vetšina
textu bude v anglictine). Podmínkou absolvování kurzu je cetba zadaných textu a diskuze nad nimi v hodinách. Studenti si
v každém semestru pripraví 1 referát a napíší krátkou esej na vybranou práci / literární dílo.
Zakoncení: Zápocet na konci letního semestru - podmínky viz výše.
Popis kurzu: Cílem kurzu je seznámit studenty s ruznými prístupy soucasné literární vedy k nezápadním literaturám. Kurz je
teoreticky zameren na postkoloniální literární teorii a její aplikaci na nezápadní texty.
Literatura
Poslední úprava: BVAKUCER (24.09.2008)

Literatura:
Leela Gandhi, Postcolonial Theory: A Critical Introduction, (New York: Columbia University, 1998)

Aimé Césaire, Discourse on Colonialism (New York: Monthly Review Press, 1972)

Albert Memmi, The Colonizer and the Colonized (Boston: Beacon Press, 1965)

Frantz Fanon, Black Skin White Masks, (New York: Grove Press, 1967)

Edward Said. Orientalism, (New York: Vintage Books, 1978)

Edward Said: Culture and Imperialism

Meyda Yegenoglu, Colonial Fantasies, (Cambridge: Cambridge University Press, 1998).

Bhabha, H.: The Location of Culture. Routledge, London/New York 1997

Boehmer, E.: Colonial and Postcolonial Literature. Migrant Metaphors. Oxford University Press, Oxford/New York 1995

Fraser, R.: Lifting the Sentence. A Poetics of Postcolonial Fiction. Manchester University Press, Manchester/New York 2000.

Gandhi, L.: Postcolonial Theory. A Critical Introduction. Edinburgh University Press, Edinburgh 1998.

Loomba, A.: Colonialism/Postcolonialism. Routledge, London/New York 1998.

Moore-Gilbert, B.: Postcolonial Theory. Contexts, Practices, Politics. Verso, London/New York 1997

Sylabus
Poslední úprava: BVAKUCER (24.09.2008)

Okruhy témat:

Zimní semestr

1. Úvod do postkoloniální literární teorie, rozdání témat referát?.

2. Koloniální a postkoloniální diskurz

3. Edward Said a orientalismus

4. Edward Said: Culture and Imperialism

5. Postkolonialismus a literární kritika

6. Teorie postkoloniálního románu

7. Frantz Fanon a jeho koncept ?bílé masky"

8. Homi Bhabha, hybridita a mimikry

9. Gayatri Spivak a subalterní studia

10. P?episy západní kánonu: Prospero a Kalibán

11. Postkolonialismus a gender

12. Záv?re?ná diskuze

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK