PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Současné Turecko - ADI400121
Anglický název: Contemporary Turkey
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Petr Kučera, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: BVAKUCER (22.08.2007)

Kurz seznámí posluchače s politickými, sociálními a kulturními aspekty republikánského Turecka (od roku 1923). Součástí
kurzu je také četba textů na dané téma a diskuze o nich.
Literatura
Poslední úprava: BVAKUCER (22.04.2008)

Erik J. Zürcher, Turkey: a modern history London 1997.

Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, London 1966.

Geoffrey Lewis, Modern Turkey, London 1974.

Hugh Pope, Turkey Unveiled, 2000

Andrew Mango, The Turks Today 2006.

Stanford Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, 1977.

Sylabus
Poslední úprava: BVAKUCER (22.04.2008)

BVA - výb?rová p?ednáška: Sou?asné Turecko

Petr Ku?era

Sylabus kurzu

Zimní semestr

1. Úvod, zadání referát? a témat prací

2. Westerniza?ní reformy v osmanské ?íši (1839-1923)

3. Turecká ?kulturní revoluce": Atatürk a kemalismus

4. Turecko na cest? od autokracie k parlamentní demokracii:

1938-1950

5. Demokracie ve stínu armády: 1950-1980

6. Od vlády generál? k ?islámské demokracii"?: 1980-2007

7. Turecko a Evropa I

8. Turecko a Evropa II

9. Role armády v turecké politice

10. Kyperský konflikt

11. Menšiny: Kurdové a Arméni

12. Turgut Özal a jeho liberaliza?ní reformy

1. Turecká ekonomie v historické perspektiv?

2. Turecké ženy na cest? k emancipaci?.

3. Turecko a mezinárodní vztahy

4. Islám a sekularismus v Turecku

5. Islám a sekularismus v Turecku II

6. Konstruování turecké identity

7. Problémy demokracie v Turecku

8. Turecko a EU

9. Nacionalismus, historiografie a menšiny

10. Atatürk a kemalismus II

11. Vesnice vs. m?sto?

Podmínky k získání zápo?tu: pravidelná ú?ast na hodinách a ?etba

text?, referát, cca 10stránková esej na vybrané téma

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK