PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Závěrečná práce – diplomový seminář - ADE620008
Anglický název: Thesis - Diploma Seminar
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
Thomas Schneider, Dr. phil.
Vyučující: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
Thomas Schneider, Dr. phil.
doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
Prerekvizity : ADE620006, ADE620007
Z//Je záměnnost pro: ADE620007, ADE620006
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK