PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Závěrečná práce – sběr dat a jejich vyhodnocování - ADE620007
Anglický název: Master´s Thesis - Data Collection an Analysis
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
Thomas Schneider, Dr. phil.
Mgr. Viktor Tichák
Vyučující: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
Thomas Schneider, Dr. phil.
Mgr. Viktor Tichák
Záměnnost : ADE620008
P//Je prerekvizitou pro: ADE620008
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK