PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
PVP 4: Gruppe K3 - Mediengeschichte der Literatur (Universität zu Köln) - ADE520017
Anglický název: PVP 4
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Manfred Weinberg
Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK