PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Schriftliche Arbeit in Linguistik I (Universität zu Köln) - ADE520001
Anglický název: Graded Paper in Linguistics I (Universität zu Köln)
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D.
Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK