Valenz: Theorie und Anwendung - ADE511034
Anglický název: -
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
Je záměnnost pro: ADE51103P
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. (02.02.2023)
Seminář je určen primárně pro magisterské studium, jeho cílem je zmapovat hlavní teoretické přístupy k valenci a seznámit s praktickými aplikacemi (především webovými), které Vám pomohou při studiu německé gramatiky a později v učitelské praxi. V kurzu jsou vítáni i zájemci z bakalářského studia s hlubším zájmem o fenomén valence a možnosti digitálních zdrojů resp. jejich využití v jazykové praxi. Součástí výuky jsou i referáty a diskuse k nim. Tematicky se seminář opírá o nejnovější odbornou literaturu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. (02.02.2023)

Poskytnout solidní přehled o gramatických pojetích valence, kriticky je popsat a uvést do několika oblastí  praxe, kde lze tyto teorie aplikovat.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. (02.02.2023)

Referát, aktivní účast, soustavná příprava.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. (02.02.2023)

Výuka je založena na elektronických materiálech, které vyučující určuje z hodiny na hodinu, přičemž hlavními zdroji jsou následující publikace, viz obsáhlý sborník studií odDomínguez Vázquez, Mª José: „Zu Valenzreduktionen und indirekten Charakterisierungen. Versteckte Information in E-VALBU„, en: Domínguez Vázquez, Mª J. & Eichinger, L. M. (eds.): Valenz im Fokus: Grammatische und lexikographische Studien zu Ehren von Jacqueline Kubczakhttp://www1.ids-mannheim.de/fileadmin/aktuell/kolloquien/Kolloquium_Valenz_im_Fokus_2013.pdf

 Výběr z německy psaných studií od Maria José DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ, která se soustředí na aplikaci valence pro výuku němčiny jako cizího jazyka (bibliografie publikací na https://www.emlex.phil.fau.de/ueberuns/publikationen/dozenten/dominguez-vazquez/) 

Ostatní zdroje: VALBU (https://grammis.ids-mannheim.de/systematische-grammatik/2912)

Dále pak k prameny k českým valenčním slovníkům ve výběru dle aktuálního programu.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. (02.02.2023)

Krátké teoretické úvody, analýzy vybraných zdrojů a jevů, domácí příprava, analýzy vypracovaných úkolů z hodiny na hodinu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. (02.02.2023)

Referát, aktivní účast, kontinuální příprava, 75% docházka.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. (15.02.2023)

HLAVNÍ OKRUHY:

1. Úvod do fenoménu valence, organizační záležitosti, komentář k programu, podmínky práce s korpusy německými a českými, pomůcky atd.

2.  České valenční slovníky, nabídka, kritika

3. Valence v němčině a její zpracování v gramatikách

4. Valence ve slovnících všeobecných, speciálních dále pak výkladových a překladových

5. Didaktické aspekty: zprostředkování valence v rámci výuky

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. (02.02.2023)

Zkouška z úvodu do jazyka.