PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Lexikum und Syntax - ADE510082
Anglický název: Lexic and syntax
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://Předmět se zabývá vztahem lexika a syntaxe. Úhel pohledu je dán jednak gramatickým popisem U. Engela (digitalizovaný slovníik VALBU), jednak teoretickými východisky konstrukční gramatiky (Langacker, Croft, Cruse, Goldberg).
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - němčina
Poslední úprava: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. (23.09.2019)
Das Seminar bietet Einblicke in die Auffassung der Valenz und Kookkurrenz in der traditionellen Grammatik (U. Engel, J. Kubczak: VALBU) und in der Konstruktionsgrammatik (kognitive Ansätze bei Langacker 1987, 1995, 1999, Croft 2002, Croft und Cruse 2004 und Goldberg 1995, 1996, 1997, 1998). Beide Perspektiven werden anhand von empirischen Korpusanalysen gegenübergestellt (Perkuhn et al. 2015). Im Seminar wird die Problematik des deutschen Verbs fokussiert: Die grammatische Beschreibung der Verben und deren Konstruktionsverhalten wird auf ihre praxisorientierte Tauglichkeit für die DaF- Didaktik und Lexikographie geprüft. Die empirische Basis bildet das Deutsche Referenzkorpus DeReKo. Die Studierenden bereiten sich auf die Seminare vor, die aktuellen Texte sind unter angegebenen Adressen zugänglich. Im Seminar werden ihre Resultate diskutiert und in einen theoretischen Rahmen eingebettet.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK