PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Německá filozofie 19. století - ADE510015E
Anglický název: German Philosophy of the XIX. Century
Zajišťuje: Zahraniční oddělení (21-ZO)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ADE510015
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jiří Starý, Ph.D. (18.01.2024)
THIS CODE WAS CREATED SPECIFICALLY FOR ERASMUS STUDENTS.

If you are an exchange student and you need a grade for this course, you should sign up for this code.

For more information about the course, click on the link next to "is provided by" above.

Cílem kurzu je přehledně seznámit posluchače s německou filosofií 19. století, přičemž jejím těžištěm budou zejména ty postavy, které se staly základem moderního evropského myšlení, ať už se jedná o vrcholnou romantickou filosofii (Hegel, Schelling), mladohegeliánství (Feuerbach, Marx, Stirner), ranou modernu (Nietzsche), počátky psychoanalýzy (Freud) či filosofickou sociologii (Tönnies, Simmel). Kurz bude kombinovat přednáškovou formu s četbou, překladem a interpretací filosofických textů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK